Home About Browse Search
Svenska


Hagberg, Amanda, 2023. Hästägares inställning till livslång medicinering mot EMS. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
722kB

Abstract

Equine Metabolic Syndrome (EMS) är ett samlingsnamn för särskilda riskfaktorer som kan leda till fång. Det har visat sig i en studie att 90 procent av de hästar som får fång har en bakomliggande endokrin sjukdom och hela 60 procent av hästarna de 90 procenten hade EMS. EMS är en sjukdom där hästen är insulinresistens vilket gör att den normala funktionen som insulinet har att reglera glukosen inte funkar som det ska och hästen producerar då ännu mer insulin vilket resulterar i att både insulin- och glukosnivåerna är onormalt höga. Det har forskats en del på en medicin som på humansidan används för att behandla diabetes. Medicinen har visat sig sänka både insulin- och glukosnivåerna och just nu pågår studier för att fastställa rätt dosering.

En intervjustudie gjordes för att få svar på frågeställningarna kring hur mycket hästägare och hästverksamhetsägare är villiga att betala för att medicinera sina hästar mot EMS och hur ofta de kan medicinera. 19 av 20 personer som deltog i studien var positiva till att medicinera sina hästar mot EMS. Studien visade att hästverksamheter var villiga att betala något mer och att medicinera hästarna något ofta än vad privathästägare var, samtidigt som studiens enda deltagare som var negativt inställd till medicinering var en hästverksamhetsägare.

Studien visar att det troligtvis finns en marknad av hästägare och verksamhetsägare som kommer att välja att medicinera sina hästar mot EMS om behovet skulle uppstå och möjligheten ges.

,

Equine Metabolic Syndrome (EMS) is an umbrella term for some risk factors that can lead to laminitis. It has been shown in a study that 90 percent of the horses that have laminitis have an underlying endocrine disease and as many as 60 percent of that 90 percent had EMS. EMS is a disease where the horse is insulin resistant, which means that the normal function that insulin has to regulate glucose does not work as it should, and therfore the horse produces more insulin. This results in both insulin and glucose levels being abnormally high. There has been some research with medicine that is used on the human side to treat diabetes. The medicine has been shown to lower both insulin and glucose levels, and studies are currently trying to determine the correct dosage.

A small interview study was done to get answers to the questions about how much horse owners and business owners are willing to pay to medicate their horses against EMS and how often they are avaliable to medicate. 19 out of 20 people who participated in the study were positive about medicating horses against EMS. The study showed that buisiness owners were willing to pay slightly more and to medicate the horses somewhat more often than private horse owners were, while the study's only "naysayer" to medication was a business owner.

Most likely, there is a market of horse owners and business owners who will choose to medicate their horses against EMS if the need for it should come.

Main title:Hästägares inställning till livslång medicinering mot EMS
Authors:Hagberg, Amanda
Supervisor:Hedenström, Ulf
Examiner:Riihimäki, Miia
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K162
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Fång, kanaglifozin, behandling, endokrin sjukdom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19961
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19961
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2024 08:16
Metadata Last Modified:16 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics