Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Teodor, 2023. Beståndsfaktorers påverkan på skadenivån i förstagallrade bestånd : en analys-studie baserad på data från gallringsuppföljningar gjorda 2014–2019. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management


Full text not available

Abstract

Mekaniska skador är ett problem i dagens skogsbruk eftersom det resulterar i försämrad virkeskvalitet och i slutändan sämre ekonomisk utvinning. Det är därför viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som kan vara relaterade till dessa skador för att på så sätt kunna reducera dem. Under 2014–2018 har totalt 202 förstagallrade bestånd i region Uppland-Gästrike och Dala-Hälsinge följts upp av Bergvik Skog på uppdrag av Billerud. Dessa uppföljningar har visat på en negativ trend då andelen bestånd med en skadenivå över 5% på kvarstående stammar har ökat.

Jag har med hjälp av information från dessa uppföljningar från Bergvik Skog och egna inventeringar gjorda i ytterligare två bestånd i Uppland-Gästrike undersökt och analyserat hur gallringstyrkan samt tänkbara beståndsfaktorer såsom andelen gran, tall och löv, höjd på övrehöjdsträd, medeldiameter, brösthöjdsdiameter samt stammar per hektar före gallring skulle kunna ha en påverkan på andelen kvarstående stammar i förstagallrade bestånd.

Resultaten visar att gallringsstyrkan och andel gran hade en signifikant effekt på skadenivån. Skadenivån ökade med ökad gallringsstyrkan och minskade med andelen gran. Skadenivån hade även en stark positiv korrelation med höjden på övrehöjdsträden. Resultaten visade också att höjden på majoriteten på övrehöjdsträden i de inventerade bestånden var över spannet för den rekommenderade höjden vid förstagallring vilket är en indikator på att beståndet gallrats för sent. Gallringsstyrkan testades även mot övrehöjdsträden vilket visade sig ha en signifikativ positiv korrelation. Dessa samband tyder på att många bestånd har gallrats för sent, vilket troligtvis är en viktig faktor till en ökad skadenivå på de kvarstående stammarna.

,

Mechanical damage is a problem in today’s forestry because it results in reduced timber quality and finally poorer economical yield. It is therefore important to have knowledge about what factors that can be related to these damages in order to reduce them. During 2014-2018 a total of 102 first-thinned stands in the regions Uppland-Gästrike and Dala-Hälsinge has been follow-up by Bergvik Skog on behalf of Billerud. The results have shown a negative trend where the share of stands with a damage level above 5% on the residual stems has increased.

With the help from information from the inventories from Bergvik Skog and my own inventories made in two stands in Uppland-Gästrike 2019, I have investigated and analyzed how thinning intensity and possible stand factors such as the share of spruce, pine, and leaf-trees, mean of the highest trees, mean stem diameter, breast-height age and stems per hectare before thinning could have an impact on the degree of damage in first-thinned stands.

The results show that thinning intensity and the share of spruce had a significant effect on the damage level. The damage level increased with increased thinning intensity and decreased with a higher share of spruce. The results also showed that the majority of the mean of the highest trees in the inventoried stands where well above the height that is recommended for a stand that is about to be thinned for the first time. The thinning intensity was also tested on the mean of the highest trees which turned out to have a positive significant correlation. The conclusion of this study is that the first-time thinning operation has likely been executed too late in the major part of these stands and is probably an important factor to why the share of damage has increased on the residual stems.

Main title:Beståndsfaktorers påverkan på skadenivån i förstagallrade bestånd
Subtitle:en analys-studie baserad på data från gallringsuppföljningar gjorda 2014–2019
Authors:Holmqvist, Teodor
Supervisor:Egnell, Gustaf
Examiner:Klaus, Marcus
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:12
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Förstagallring, maskinella skador, beståndsfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19115
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19115
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:46
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics