Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Dag, 2023. Kvalitetsförändringar i ’Elise’- äpplen efter öppning av ULO-lager. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
928kB

Abstract

För att kunna erbjuda konsumenter svenskproducerade äpplen över en stor del av året lagras frukten i sk ULO (ultra low oxygen) -lagring. Genom att temperatur, relativ fuktighet och atmosfär reglerass kan biologiska processer, såsom respiration och etylenproduktion, kontrolleras och sänkas vilket resulterar i att frukten håller längre och har bättre kvalité över en längre tid. Då lagret öppnas ändras förhållandena och därmed påverkas äpplets mognadsprocess. Syftet med detta arbete var dels att undersöka hur kvaliteten förändrades i ’Elise’-äpplen som efter att ULO-lagret öppnats fortfarande lagrades i utrymmet fast under normal atmosfär, dels att studera hur kvaliteten förändrades i dessa äpplen då de efter lagringen placerades i förhållanden motsvarande så kallad shelf-life, motsvaraande förhållanden i butik, under under några veckor. Arbetet ska ge både packerier och livsmedelsbutiker en djupare förståelse för kvalitetsutvecklingen hos sorten ’Elise’ då den varit i ULO-lagring och placeras i shelf-life. Försöket utfördes på Äppelriket i Kivik. Äpplen plockades ut ur lagret vid tre tillfällen (grupp 1: 28 mars, grupp 2: 11 april och grupp 3: 18 april) och placerades därefter i rumstemperatur. Fasthet, sockerinnehåll, vikt och förekomst av mekaniska eller fysiologiska skador bedömdes då äpplena plockades ut och sedan en gång per vecka i upp till fem veckor. Äpplen som placerades i shelf-life uppvisade en minskande vikt och fasthet med antal veckor, medan sockerinnehållet tenderade att minska i grupp 1 och 3, men inte i grupp 2. Trots att äpplen i grupp 1 låg längre tid i shelf-life var det färre äpplen som kasserades (8 st) än för grupp 2 (22 st) och 3 (17 st). Kvaliteten var också lägre (minskad fasthet, högre andel sjukdomsangripen frukt) för de äpplen som låg kvar i det öppna ULO-lagret jämfört med de äpplen som plockades ut direkt efter öppningen. Sammanfattningsvis kan sägas att ’Elise’-äpplen håller 4 veckor i rumstemperatur (shelf-life) efter att de tagits ut ur ULO-lagret. De ’Elise’ äpplen som fortsatt lagras i ett ULO-lager med normal atmosfär men med nedkylning har en kortare hållbarhet då de placeras i rumstemperatur (shelf-life).

,

To offer consumers Swedish-produced apples all year around, the fruit is stored in so-called ULO (ultra-low oxygen) storage. By controlling temperature, relative humidity and atmosphere, biological processes like respiration and ethylene production can be lowered which results in fruit lasting longer and having better quality. When the storage is opened, the conditions change and thus the apple’s ripening process is affected. The aim of this work was to investigate how quality changed in ‘Elise’ apples which, after opening the ULO storage, were still stored in this facility but under normal atmosphere and with cooling and to study how the quality changed in these apples when they after storage were placed in conditions similar to shelf-life during a few weeks. The studies aim is also to give packers and grocery stores deeper knowledge and understanding of the quality development of ‘Elise’-apples when it has been in ULO-storage and then placed in shelf-life. Apples were taken out of storage on three occasions (batch 1: 28 March, 2: 11 April and 3: 18 April) and placed at room temperature. Firmness, sugar content, weight, and presence of mechanical or physiological damages were assessed when apples were taken out of storage and then once a week for up to 5 weeks. Apples in shelf-life showed decreasing weight and firmness, while sugar content tended to decrease in batches 1 and 3, but not in batch 2. Although apples in batch 1 were kept at room temperature for a longer time, fewer apples were discarded (8) than for batch 2 (22) and 3 (17). The quality was lower (reduced firmness, higher percentage of diseased fruit) for the apples that remained in the open ULO storage compared to the apples that were taken out immediately after opening. In summary, ‘Elise’ apples lasted 4 weeks at room temperature (shelf-life) after they were taken out of the ULO storage. The ’Elise’ apples that were still stored in the ULO storage with normal atmosphere and cooling had a shorter shelf life.

Main title:Kvalitetsförändringar i ’Elise’- äpplen efter öppning av ULO-lager
Authors:Pålsson, Dag
Supervisor:Persson Hovmalm, Helena
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Äpplen, lagring, shelf-life, kvalité, fasthet, sockerinnehåll, livsmedelsförluster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18901
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18901
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 06:22
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:25

Repository Staff Only: item control page