Home About Browse Search
Svenska


Al Tallaj, Nabila, 2023. Helande trädgård i sjukhusmiljö : exemplet Karolinska sjukhuset i Solna. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De positiva effekterna på hälsan av att vistas i naturen är något som varit känt i många decennier och som idag är fastställt. Numera börjar vi förstå vikten av helande trädgårdar och hälsodesign, ett forskningsområde som får allt större uppmärksamhet. Syftet med arbetet var att undersöka utformningen av Karolinska sjukhusets park i Solna utifrån designrekommendationer utformade av Clare Cooper Marcus och Patrik Grahn. Undersökningen baserades på en litteraturstudie, tre platsbesök, en intervju, en inventering samt analyser av platsen. En SWOT analys utfördes samt en analys av rörelsemönster, solexponering och samlingspunkter. Analyserna gav en fördjupad förståelse för parkens användning och potential. De visade att sjukhusparken vid Karolinska sjukhuset saknade många av de designaspekter som gör en park till en helande sådan. Analyserna visade också att det finns potential till att öka de helande kvalitéerna i parken genom att tillföra fler hälsofrämjande designelement och samtidigt bevara den befintliga parkstrukturen. En programplan med tillhörande programpunkter presenteras som en avslutande del av resultatet. I programpunkterna får sjukhusparken bland annat fler sittplatser, fler rumsbildande element som möjliggör olika nivåer av återhämtning samt en ökad tillgänglighet. Tilläggen är framtagna för att uppnå en ökad mental återhämtning för patienter och andra parkbesökare.

,

The positive effects that being in nature have on our health is something that has been known for many decades and is today an established position. We are beginning to understand the importance of healing gardens and health design, a research area that is gaining increasing attention. The purpose of this essay was to investigate the design of the Karolinska Hospital Park in Solna based on guidelines designed by Clare Cooper Marcus and Patrik Grahn. The investigation was based on a literature study, three site visits, an interview, an inventory and site analyses. A SWOT analysis was performed as well as an analysis of movement patterns, sun exposure and gathering spaces. The analyses provided a deeper understanding of the park's use and potential. They showed that the park lacked many of the design aspects that make a park a healing one. The analyses also showed that there is potential to increase the healing qualities of the park by adding more health design elements while preserving the existing park structure. A plan with sketches is presented as the last part of the results. The plan provides the park with more seating areas, a greater sense of enclosure that enable different levels of recovery, as well as increased accessibility. The supplements are designed in hope of achieving an increased mental recovery for patients and other park visitors.

Main title:Helande trädgård i sjukhusmiljö
Subtitle:exemplet Karolinska sjukhuset i Solna
Authors:Al Tallaj, Nabila
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:designrekommendationer för helande trädgårdar, helande trädgård, Karolinska sjukhuset, sjukhuspark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2023 10:11
Metadata Last Modified:10 Oct 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page