Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sofia, 2023. Utvärdering av vilka behandlingsmetoder som används vid klövspaltsinflammation och digital dermatit i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
913kB

Abstract

Antibiotikaresistens är ett globalt problem som kan förebyggas genom att minska antibiotikaanvändningen. Infektiösa klövsjukdomar som drabbar nötkreatur behandlas huvudsakligen med antibiotika. De senaste åren har mer forskning och nya antibiotikafria preparat tillkommit i behandlingsarsenalen, vilket möjliggör andra behandlingsmetoder. Syftet med detta arbete var att utvärdera vilka behandlingsmetoder som används vid klövspaltsinflammation och digital dermatit i Sverige. En enkätundersökning skickades till svenska lantbrukare och klövvårdare för att undersöka hur behandlingsmetoder har ändrats de senaste tio åren. Undersökningen visade att antibiotikabehandling av sjukdomarna har minskat, samtidigt som användandet av bandage, salicylsyra och smärtlindrande preparat har ökat. Resultaten från enkätundersökningen överensstämmer väl med självrapporteringar från veterinärer och klövvårdare samt med de behandlingsrekommendationer som tagits fram de senaste åren. Utifrån detta dras slutsatsen att lantbrukare och klövvårdare nu mer behandlar sjukdomarna lokalt med alternativa behandlingsmetoder utan antibiotika i första hand, och att allmän (systemisk) antibiotikabehandling, företrädesvis penicillin, huvudsakligen används vid mer allvarliga fall av klövspaltsinflammation.

,

Antibiotic resistance is a global problem that can be prevented by reducing the use of antibiotics. Infectious claw diseases affecting cattle are primarily treated with antibiotics. In recent years, more research and new products without antibiotics have emerged to the treatment arsenal, allowing for alternative treatment methods. The aim of this study was to evaluate which treatment methods are used for bovine foot rot and digital dermatitis in Sweden. A questionnaire was sent to Swedish dairy farmers and claw trimmers to investigate how treatment methods have changed over the past ten years. The questionnaire showed that antibiotic treatment has decreased, while the use of bandages, salicylic acid and pain-relieving drugs have increased. The results of the questionnaire align with self-reports from veterinarians and claw trimmers, as well as with the treatment recommendations developed in recent years. Based on this, the conclusion is that farmers and claw trimmers currently treat these diseases with alternative local treatment methods without antibiotics as the first-hand choice, and that general antibiotic (systemic) treatment, preferably penicillin, is mainly used in more severe cases with foot rot.

Main title:Utvärdering av vilka behandlingsmetoder som används vid klövspaltsinflammation och digital dermatit i Sverige
Authors:Andersson, Sofia
Supervisor:Eriksson, Hanna and Åkerström, Frida
Examiner:Bergsten, Christer
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:klövspaltsinflammation, digital dermatit, behandling, nötkreatur, mjölkkor, alternativa behandlingsmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19190
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 08:17
Metadata Last Modified:13 Nov 2023 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics