Home About Browse Search
Svenska


Rashoud, Bashar, 2023. Kommunal tillsyn som rör plastmaterial i kontakt med livsmedel i Norrköpings kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I samband med en inspektion i Norrköpings kommun, uppmärksammades att kontroll av material som kommer i kontakt med livsmedel behöver mer kontroll. Via min roll som miljö-/hälsoskyddsinspektör på livsmedelsenheten i Norrköpings kommun initierade jag därför den här studien med syfte att få en övergripande bild av hur väl livsmedelsverksamheter i Norrköping uppfyller lagstiftningens krav när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

I studien kontrollerades 30 livsmedelsverksamheter belägna i Norrköping. Av dessa var 4 grossister, 6 förskolor, 15 serveringar (caféer , pizzerior , restauranger) och 5 mottagningskök. Kontrollen inriktades till stor del på material vars yta kom i direkt kontakt med livsmedel, som exempelvis plastfilmer , plastlådor och plasthandskar.

Vid kontrollen låg fokus på att materialet som användes skulle vara godkänt för den aktuella typen av livsmedel samt att livsmedelsföretagen kunde visa att de hade ett fungerade system för spårbarhet, väl kännedom om lagstiftningar, och hade relevant dokumentation på plats liksom DoC.

Slutsatsen av arbetet är att livsmedelsföretagare i stor utsträckning uppvisar en ganska bra medvetenhet om hur viktigt det är att använda rätt material i kontakt med livsmedel liksom engångshandskar men behövde mer kunskap om återanvändning av plastförpackningar. Resultatet visade att många livsmedelsföretag förlitar sig på att producenterna av materialet som ska komma i kontakt med livsmedel har den kunskap som krävs för att uppfylla gällande lagstiftning och producera säkra material. Många gånger saknade livsmedelsföretagarna relevant dokumentation liksom DoC eller annan dokumentation på plats och var tvungna att kontakta tidigare led, såsom leverantörer för att få denna dokumentation.

Sist, ett informationsblad är skapat åt Norrköpings Kommun. Informationsbladet kommer att vara till hjälp inför kontrollen och specifikt till livsmedelsutövare som använder plastmaterial i kontakt med livsmedel.

,

Concerning the inspection in the municipality of Norrköping, attention was drawn to the fact that the control of materials that come in contact with food needs to be further controlled. Through my role as an environmental/health protection inspector at the food unit in Norrköping municipality, I started this study to get an overall picture of how well food operations in Norrköping meet the requirements of the legislation in terms of materials and products intended to come in contact with food.

In the study, 30 food businesses located in Norrköping were checked. Of these, 4 were wholesalers, 6 preschools, 15 services (cafes, pizzerias, restaurants), and 5 reception kitchens. The control was largely focused on materials whose surfaces came into direct contacts with food, such as plastic films, plastic boxes, and plastic gloves.

During the inspection, the focus was on whether the material used is approved for the type of food in question and whether the food companies could demonstrate that they had a functioning system for traceability, were well aware of legislation, and had relevant documentation in place like DoC.

The work concludes that food entrepreneurs largely show a good awareness of how important it is to use the right materials in contact with food such as disposable gloves but they needed more knowledge about the reuse of plastic packaging. The result showed that many food companies trust that the producers of the material that will come into contact with food have the knowledge required to comply with current legislation and produce safe materials. The food business operators often lacked relevant documentation such as DoC or other documentation in place and had to contact previous levels, such as suppliers, to obtain this documentation.

Finally, an information sheet has been created for Norrköping Municipality. The information sheet will be helpful before the inspection and specifically for food operators who use plastic materials in contact with food.

Main title:Kommunal tillsyn som rör plastmaterial i kontakt med livsmedel i Norrköpings kommun
Authors:Rashoud, Bashar
Supervisor:Bartek, Louise
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:02
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:kontaktmaterial, livsmedel, FCM, tillsyn, migration, plast
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18885
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18885
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2023 06:02
Metadata Last Modified:10 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics