Home About Browse Search
Svenska


Lindhe, Max and Samuelsson, Jonathan, 2023. Röjningsstrategiers effekt på stubbskottsutveckling och granmedelhöjd i blandbestånd av gran och björk. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Olika röjningsstrategier förväntas påverka stubbskottsbildning hos röjstubbar av vårtbjörk (Betula Pendula Roth) och glasbjörk (Betula Pubescens Ehrh), men relativt få studier har gjorts på området, varför det finns utrymme för vidare forskning. Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen var att undersöka skillnaderna i stubbsskottsutveckling till följd av olika röjningsstrategier. Detta gjordes genom ett fältförsök. Försöket utgjordes av ett randomiserat blockförsök på tre olika lokaler i södra Sverige, tre år efter röjningsbehandling. Det kontrollerades därtill om röjningsstrategi hade någon effekt på höjdutvecklingen hos huvudstammar av gran (Picea abies L.Karst). Resultatet visade att vårtbjörkens stubbskott var i genomsnitt 0,17 m lägre i skärmröjning, jämfört med totalröjning, och att skillnaden var signifikant. Trender som inte uppvisade signifikanta samband observerades mellan röjningsstrategi och stubbskottshöjd, medelantal stubbskott per stubbe och granmedelhöjd. För att skapa en tydligare bild av de olika röjningsstrategiernas effekt på björkstubbskott och granhuvudstammar föreslås att framtida studier har ett större dataunderlag, genomförs över en längre tid och att data rörande ståndortegenskaper inkluderas i beräkningarna.

,

Different pre-commercial thinning (PCT) strategies are expected to affect the formation of stump sprouts from birch stumps of both silver birch (Betula Pendula Roth) and downy birch (Betula Pubescens Ehrh), but relatively few studies have looked into this, and therefore there is a need for a greater understanding. Thus, the main purpose of this paper was to investigate the differences in stump sprouts responses to the different PCT treatments. This was done through a field trial which used a randomized block design applied to three different test sites in southern Sweden, and the data was collected three years after the PCT strategies were performed. In addition to examining the effect of the PCT strategies on the height and number of the stump sprouts, the impact on the height development of the main stems of Norway spruce (Picea abies L.Karst) was analyzed. The results showed that the mean height of the silver birch stump sprouts was 0.17 m lower in the PCT-mix treatment than it was in the PCT-total treatment. This difference was statistically significant. Statically non-significant trends between PCT treatment and stump sprout height, mean number of stump sprouts per stump and mean spruce height were observed. To better be able to determine the effects of the PCT strategies on birch stump sprouts and spruce main stems, it is suggested that future studies would benefit from a larger dataset, longer time frame and that information regarding locality factors is included in the calculations.

Main title:Röjningsstrategiers effekt på stubbskottsutveckling och granmedelhöjd i blandbestånd av gran och björk
Authors:Lindhe, Max and Samuelsson, Jonathan
Supervisor:Lula, Mikolaj
Examiner:Klaus, Marcus
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:14
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:röjningsstrategi, stubbskott, björk, gran
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19118
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19118
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2023 07:58
Metadata Last Modified:01 Jul 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics