Home About Browse Search
Svenska


Ahlstedt, Olivia and Löfgren, Martina, 2023. Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 31 December 2024.

753kB

Abstract

Mätning av pH i träck är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar om nutrition och magtarmhälsa på häst. Metoderna för mätning av fekalt pH som beskrivs i litteraturen varierar mellan
olika studier vilket gör att det finns en efterfrågan av ett mer standardiserat protokoll för mätning av
fekalt pH.
Detta självständiga arbete inom djuromvårdnad syftade till att studera om olika behandling
(provförvaring i olika temperaturer och analys efter olika lång tid av provförvaring) av insamlade
träckprover från häst påverkade pH-värdet.
Studien var utformad som en metodstudie där redan insamlade data som innehöll registreringar
av pH i träck från 105 hästar användes. Totalt inkluderades 945 av 1470 mätningar. Vid insamling
av prov togs fekalt material från mitten av träckhögen inom en tid av en till två minuter efter
träckavgång. Sedan pressades varje enskilt träckprov, fekal vätska erhölls och användes för mätning
av pH. Mätning utfördes vid olika tidpunkter (2, 4, 12, 24 och 48 h) efter att ha förvarats vid olika
temperaturer (rumstemperatur, kylskåp och frys). Referensprov (REF) mättes direkt vid
provinsamling. För rumstemperatur (18–22°C) var tiden 2 timmar (R2). För kylskåp (4–6°C) var
tiderna 2 (K2), 4 (K4), 12 (K12), 24 (K24) och 48 timmar (K48). För frys (-18°C) var tiderna 24
(F24) och 48 timmar (F48). Mätvärdena analyserades i SAS med hjälp av en generell linjär mixadmodell (GLMM) effekterna av tid och temperatur analyserades gällande påverkan på pH-värdet.
Resultatet visade att interaktionseffekten mellan tid och temperatur påverkade pH-värdet. Vid
jämförelse med referensvärdet (REF) var pH-värdet lika då träckprov förvarades i rumstemperatur
i 2 timmar (R2; p=0.9722) och i kylskåp i 48 timmar (K48; p=0.0681). I nuläget borde dock
behandlingen K48 inte uppfattas som bekräftad säker.
Resultaten från denna studie visade på att tid och temperatur var viktiga parametrar vid
provhantering och borde därför läggas till som två parametrar att justera vid utveckling av ett
standardiserat protokoll för mätning av pH-värde i hästträck.

,

Measuring pH in faeces is commonly used in scientific articles about nutrition and gastrointestinal
health in horses. The described methods for measuring faecal pH vary between studies and therefore
there is a need for a more standardized protocol for measuring faecal pH.
This thesis in veterinary nursing aimed to study how different treatments (different temperatures
and times of storage of the sample) of equine faecal samples affected faecal pH.
The study was designed as a method study where already collected data of registered faecal pH
from 105 horses, with a total of 945 samples, were included. Faecal samples were collected from
the middle of the faecal pile within one to two minutes of defecation. The faecal fluid used for
analysing faecal pH was obtained by pressing faecal samples. Analysis of pH were performed at
different times (2, 4, 12, 24 and 48 h) after storage in different temperatures (room temperature,
fridge and freezer). Reference sample (REF) was measured immediately after sample collection. For
samples at room temperature (18-22°C), the time was 2 hours (R2). For samples in the fridge (4-
6°C), the times were 2 (K2), 4 (K4), 12 (K12), 24 (K24) and 48 hours (K48). For samples in the
freezer (-18°C) the times were 24 (F24) and 48 hours (F48). The measurements were analysed using
SAS with a linear mixed-model (GLMM) where the effects of time and temperature were analysed.
The results showed that interactions between time and temperature affected pH-value. In
comparison with the reference value (REF), pH-value was similar when faecal samples were stored
at room temperature for 2 hours (R2; p=0.9722) and in the fridge for 48 hours (K48; p=0.0681). At
the moment, however, the treatment K48 should not be considered confirmed.
The result from this study showed that time and temperature are important parameters affecting
the faecal pH and should therefore be included in a standard protocol and adjusted for when
measuring pH in horse faeces.

Main title:Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst
Authors:Ahlstedt, Olivia and Löfgren, Martina
Supervisor:Lindroth, Katrin
Examiner:Müller, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:ekvint, fecesprov, mag-tarmhälsa, metodstudie, pH, provförvaring, provhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19178
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 06:15
Metadata Last Modified:18 Oct 2023 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics