Home About Browse Search
Svenska


Vasaitis, Indra, 2023. Kulturella ekosystemtjänster i stadsplanering : utredning av FÖP för Uppsalas sydöstra stadsdelar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

De sydöstra stadsdelarna av Uppsala är planlagda för en utveckling av ny stadsbyggnad vilket presenteras i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) över stadsnoden. En pusselbit som ska läggas på plats för utvecklingen i området är hur kulturella ekosystemtjänster bör främjas och bevaras. Kulturella ekosystemtjänster är essentiella för människors välbefinnande: de främjar fysisk och mental hälsa samt är en viktig aspekt av miljön som medför kunskap, inspiration, social interaktion och identitetsskapande. Detta arbete är avsett till att få en djupare förståelse över vad kulturella ekosystemtjänster är och hur de hanteras i stadsplanering. Efter en förundersökning av de kulturella ekosystemtjänsterna skapas ett analytiskt ramverk som appliceras på FÖP:en. Resultatet av detta arbete gav en sammanfattning av varje kulturell ekosystemtjänst, samt en mer djupgående analys för varje enskild tjänst i FÖP. Efter dokumentgranskningen genomförs en kvantitativ studie där andelen sidor i FÖP som berör kulturella ekosystemtjänster beräknas. Resultatet visar att 38% av alla sidor i FÖP tar upp kulturella ekosystemtjänster men i olika detaljgrad. Vidare bekräftas att kommunen tagit ställning till varje kulturell ekosystemtjänst. Ytterligare undersökningar bör göras för att tydligare avgränsa kulturella ekosystemtjänster och för att underlätta hur de identifieras i planering och analys av landskap.

,

The southeast regions of Uppsala are undergoing planning for city development and densification, which is presented in the comprehensive city plan (CCP) over the city node. One part of the puzzle is deciding how cultural ecosystem services have to be developed and preserved in the area. Cultural ecosystem services are essential for human well-being. They promote physical and mental health and are an important aspect for environments that mediate knowledge, inspiration, social interaction and identity building. This work is intended to gain a deeper understanding of what cultural ecosystem services are and how they are handled in urban planning. After a preliminary study to find out more about ecosystem services an analytical framework is created and applied as a tool to an in-depth comprehensive plan. The results of this paper gave a summary of each cultural ecosystem service as well as a more in-depth analysis for each service in the comprehensive city plan. After the document review a quantitative study where the proportion of pages that touch upon cultural ecosystem services is calculated. The results show that 38% of all pages mention cultural ecosystem services to different degree. Furthermore, it can be concluded that the municipality has taken consideration to each cultural ecosystem service. More research needs to be done to further define cultural ecosystem services and facilitate how they can be identified in city planning and landscape analysis.

Main title:Kulturella ekosystemtjänster i stadsplanering
Subtitle:utredning av FÖP för Uppsalas sydöstra stadsdelar
Authors:Vasaitis, Indra
Supervisor:Wangel, Josefin
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kulturell ekosystemtjänst, stadsplanering, fördjupad översiktsplan, sociala värden, kulturvärden, dokumentanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2023 12:34
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics