Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Amanda, 2023. Energy requirement in horses under medication for insulin dysregulation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 2 January 2025.

849kB

Abstract

Insulin dysregulation (ID) is considered as the main feature of equine metabolic syndrome (EMS) and initiates basal and/or postprandial hyperinsulinemia in horses. Infusion of insulin in horses during clinical trials, causing high serum insulin concentrations, has led to development of laminitis. Hyperinsulinemia is therefore considered to be the most contributing factor for development of laminitis. Current treatment methods consist of measures in the diet, increased exercise, and weight loss in overweight or obese horses. Some horses however fail to respond to these measures and currently no commercial medical treatment for hyperinsulinemia is available at this point.
Medical treatment with sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor (SGLT2i) canagliflozin are investigated in an ongoing Swedish research project in horses with ID, and it appears that medical treatment SGLT2i lower insulin responses and prevent further episodes of laminitis. But observations have indicated that horses may have an increased energy requirement due to observed losses in body weight and body condition. Negative energy balance is associated with hyperlipemia, it is therefore of interest to investigate how the medication affects the energy requirement, which was the aim with this study.
This study collected data from an ongoing Swedish research project and compared the provided amount of metabolizable energy (ME) and digestible crude protein with the estimated theoretical requirement, where body condition and body weight were assessed in 19 horses during a period of four months. The result revealed that the energy requirement increases in horses while under medication with SGLT2i canagliflozin. The energy requirement increased with a mean value of 22% of theoretical ME requirement in the entire group. In horses of moderate body condition, the energy requirement increased with a mean value of 40% of theoretical ME requirement. There were, however, variations between horses and other factors that could have contributed to the result. But it seems that horses under medication need an increased fed amount of energy to avoid negative energy balance and reduce the risk of hyperlipemia, this with frequent assessment of body weight and body condition to evaluate the energy balance. Further research is needed to investigate differences between individuals and breeds to be able to further develop feeding recommendations for ID horses under medication with SGLT2i.

,

Insulin dysreglering (ID) anses vara huvudkomponenten i ekvint metabolt syndrom (EMS) och orsakar en basal och/eller postprandiell hyperinsulinemi hos häst. I kliniska studier har infusion av insulin vilka orsakat höga koncentrationer av insulin i blodet resulterat i utveckling av fång hos hästar. Därmed anses hyperinsulinemi vara en av de viktigaste faktorerna som förklarar utvecklingen av fång. Nuvarande behandlingsmetoder består av åtgärder i foderstaten, en ökad mängd motion och viktminskning hos hästar med övervikt eller fetma. Detta är dock inte tillräckligt för att undvika hyperinsulinemi och utveckling av fång hos vissa hästar och det finns ingen kommersiell medicinsk behandling för hyperinsulinemi i nuläget.
Just nu pågår ett forskningsprojekt där medicinsk behandling med sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) hämmare hos hästar med ID undersöks. Utifrån tidigare fallstudier verkar det som att SGLT2 hämmare kan sänka insulinsvaren och förhindra ytterligare episoder av fång. Dock har det under forskningsprojektet observerats att vissa hästar tappar i kroppsvikt och hull, vilket skulle kunna indikera på att hästar under medicinering får ett ökat energibehov. Negativ energibalans är associerat med utveckling av hyperlipemi och det blir därmed av intresse att undersöka hur energibehovet påverkas hos häst under medicinering med SGLT2 hämmare, vilket var syftet med denna studie.
I den här studien samlades data in från 19 hästar vilka var inkluderade i det pågående forskningsprojektet. Information om hästarnas foderstater, tilldelade mängd samt teoretiskt behov av omsättbar energi (ME) och smältbart råprotein under en fyra månaders period sammanställdes. Data om hästarnas kroppsvikt och hull samlades också in under samma period. Resultaten visade att hästarnas energibehov ökade i genomsnitt med 22% av det teoretiska ME behovet under medicinering. Hos hästar med måttligt hull ökade energibehovet med 40% av det teoretiska ME behovet. Det var dock variationer mellan individer och andra faktorer vilka kan ha påverkat resultatet men hästar under medicinering verkar behöva en ökad mängd tilldelad ME för att undvika negativ energibalans. Detta bör ske i samband med frekvent kontroll av hull och kroppsvikt för att utvärdera energibalansen och anpassa foderstaten därefter. Vidare studier krävs för att utreda skillnader mellan individer och raser för att kunna utveckla utfodringsrekommendationer till ID hästar under medicinering med SGLT2 hämmare ytterligare.

Main title:Energy requirement in horses under medication for insulin dysregulation
Authors:Jonsson, Amanda
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:body condition, Canagliflozin, energy balance, equine, equine metabolic syndrome, hyperlipemia, metabolizable energy, insulin resistance, SGLT2-inhibitor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19054
Language:English
Deposited On:28 Jun 2023 08:33
Metadata Last Modified:19 Apr 2024 09:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics