Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Lovisa and Nowik, Jakob, 2023. Skoglig certifiering, inverkan på företag och skogsägarföreningar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
653kB

Abstract

Det svenska skogsbruket har under senaste åren blivit inriktat mot en breddad syn på hållbarhet genom en rad lagförändringar som ställer krav på skogsägare. Skogsägare kan genom skogscertifieringsorganisationerna FSC och PEFC certifiera sig och visa att markägaren ställer högre krav på sitt skogsbruk än vad lagen kräver.

Studiens syfte är att undersöka hur stora skogliga aktörer motiverar lönsamheten i skogscertifiering. För att uppnå studiens syfte har kvalitativa intervjuer med respondenter från några av Sveriges största skogsaktörer genomförts. Intervjuerna har innefattat respondenternas syn på certifiering och vilka hinder och fördelar som uppstår genom att vara certifierad. Studien har också innefattat hur de stora aktörerna ser på framtiden för certifiering.

Studiens resultat visar att skoglig certifiering har både för- och nackdelar. Skoglig certifiering kan hjälpa ett företag att stärka dess varumärke och anseende. Det hjälper även företagen att hållbart skötta skogarna, och ger ett kvitto på att skogen sköts på ett bra sätt. De hinder som nämndes var kopplade till certifieringens administrativa arbete som är tids- och resurskrävande. Det händer mycket inom skogssektorn, och det kommer krav från både EU och nationellt. Det har även nämnts att det finns en risk att våra svenska certifieringssystem kan komma att bli irrelevanta om högre krav från EU implementeras i Sverige.

,

The Swedish Forest have recently become more oriented towards more sustainable forestry through a series of legal changes that puts demands on forest owners. With the forest certification organizations FSC and PEFC the forest owners can certify their forests to show that they have a higher standard regarding sustainability and the environment than the law requires.

The purpose of the study is to investigate how large forestry actors justify the profitability of forest certification. To achieve the purpose of this study has been conducted through qualitative interviews with respondents from some of Sweden's largest forestry companies and organizations. The interviews included the respondent’s views on forest certification, what obstacles and advantages arise from being certified. The study has also included how major actors view the future of forest certification.

The results of the study have shown that forest certification both has advantages and disadvantages. Forest certification can help a company strengthen its brand and reputation. It also helps the companies to have well-managed forests and a receipt that the forest is managed in a good way. The obstacles that were mentioned were linked to the administrative work of the certification, which is time- and resource-consuming. A lot is happening in the forest sector, and there are demands from both the EU and nationally. It has also been mentioned that there is a risk that our Swedish certification systems may become irrelevant if higher requirements from the EU are implemented in Sweden.

Main title:Skoglig certifiering, inverkan på företag och skogsägarföreningar
Authors:Eriksson, Lovisa and Nowik, Jakob
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:29
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:EU, FSC, lönsamhet, PEFC, skoglig certifiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18879
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18879
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 08:14
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics