Home About Browse Search
Svenska


Hedin, Gunnar, 2023. Hur påverkas rönn, asp, sälg och ek av olika betestryck? : – en studie av säsongsmässig variation. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige är skogsbruket en stark näring och bedrivs på över 80 % av landets skogsmark. Skogsbruket är mycket produktionsinriktat varför miljömål likställts med produktionsmålen i 1993 års skogsvårdslag. För att gynna biologisk mångfald anses det angeläget att öka mängden rönn (Sorbus acuparia), asp (Populus tremula), sälg (Salix caprea) och ek (Quercus robur) i skog och mark. Dessa arter för med sig en rik biologisk mångfald i jämförelse med andra lövträd i Sverige, förutsatt att de blir trädbildande. På grund av att de är starkt föredragen föda för hjortvilt, kan rekryteringen och trädbildningen bli kraftigt motverkad och det finns en oro att fullvuxna individer av rönn, asp, sälg och ek kommer att minska i framtiden.
Betningen av rönn, asp, sälg och ek är ett väl studerat ämne, men tidigare forskning har kommit fram till olika resultat. Hur de påverkas av säsongsmässig variation i betestryck är inte ett lika väl studerat ämne. Därför undersöktes i denna studie undersöktes hur rönn, asp och sälg påverkas av fyra olika behandlingar av inhägnader i Södermanlands län. Behandlingarna var fast inhägnad, öppen kontroll samt sommarstängda och vinterstängda ytor. Studien testade hur förekomsten och biomassan av rönn, asp och sälg påverkades av de fyra behandlingsmetoderna. Det testades även för vilken säsong som den mest intensiva skottbetningen inträffade. Slutligen testades huruvida konkurrens från andra trädslag påverkar biomassan av rönn, asp och sälg. Resultatet från studien visar att betning och dess tidpunkt på året kan inverka på förekomst och biomassa av rönn och sälg, men inte för asp. Betning av asp och sälg var mest intensiv på sommarhalvåret. Studien kunde inte uppvisa att andra trädslag uppvisade någon konkurrenseffekt på rönn, asp och sälg. Resultatet från studien visar att det finns artspecifika skillnader som kan bero på viltets betespreferenser, växtplats och arternas växtfysiologi. Fler studier efterfrågas inom ämnet för att få djupare insikt i hur säsongsmässig variation i betestryck kan påverka rekryteringen av rönn, asp, sälg och ek.

Main title:Hur påverkas rönn, asp, sälg och ek av olika betestryck?
Subtitle:– en studie av säsongsmässig variation
Authors:Hedin, Gunnar
Supervisor:Widemo, Fredrik and Anderson, Joseph
Examiner:Löfroth, Therese
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2023:18
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:rönn, sorbus, asp, populus, sälg, salix, ek, quercus, hjortvilt, cervidae, betning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18873
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 07:24
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics