Home About Browse Search
Svenska


Ghaderi, Heja, 2023. Teckenekonomi i arbetet på HVB-hem : en fallstudie om de boendes och personalens upplevelse med teckenekonomi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
1MB

Abstract

Teckenekonomi är ett motivationsverktyg som används på de flesta Hem för vård och boende i Sverige. I den här studien intervjuas ungdomar och personal på HVB-hem kring deras upplevelse med teckenekonomi. Studien visar att teckenekonomi är ett effektivt motivationsverktyg men det går inte att dra några slutsatser att det är den avgörande motiavtionsfaktorn som gör att ungdomarna uppnår sina uppsatta mål. Intervjusvaren visar dock att de flesta respondenterna är positivt inställda med användandet av teckenekonomi då det underlättar för ungdomarna att uppfölja förväntningar och ger personalen ett praktiskt verktyg att arbeta med.

,

Token economy is a motivation tool that is used in most HVB-homes in Sweden. This study will present interviews with youth who resides in HVB-homes and with the staff and their general experience with token economy. The study shows that token economy is an effective motivation tool but the study can’t conclude that it is the determining factor that motivates the youth in the objective of achieving their goals. The general responses from the correspondents are positive towards the usage of token economy in that it clarifies for the youth of what is expected from them and gives the staff a practical tool to work with.

Main title:Teckenekonomi i arbetet på HVB-hem
Subtitle:en fallstudie om de boendes och personalens upplevelse med teckenekonomi
Authors:Ghaderi, Heja
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1561
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:teckenekonomi, HVB-hem, motivation, positiv förstärkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19511
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19511
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2023 10:02
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics