Home About Browse Search
Svenska


Dahlén, Moa and Wallin Ingesson, Jennifer, 2023. Anmälningar mot legitimerade djursjukskötare till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård : en undersökning av bakomliggande händelser och konsekvenser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
783kB

Abstract

Att bli anmäld till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård kan leda till oro hos
djurhälsopersonal, vilket även är något som tidigare kunnat påvisas hos sjuksköterskor och
barnmorskor inom humanvården. Syftet med studien var att undersöka ärenden hos
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård gällande legitimerade djursjukskötare. I studien
undersöktes vilka orsaker som föranledde anmälningar av legitimerade djursjukskötare till
ansvarsnämnden och vad anmälningarna fick för utfall. Frågeställningarna besvarades genom att
kategorisera in alla anmälningar inkomna till ansvarsnämnden från djurägare mellan år 2010–2022
i olika kategorier. Genom att sedan kalkylera hur många som blivit anmälda och tilldelats vilken
disciplinpåföljd, kunde resultatet av kategoriseringen presenteras i en tabell. Det var totalt 61
anmälningar involverande legitimerade djursjukskötare som inkom till Ansvarsnämnden för
djurens hälso- och sjukvård under de undersökta åren. Djurägare skickade in 59 av anmälningarna,
varav 11 anmälningar resulterade i disciplinpåföljd. Resultatet visade att ”övriga anledningar”,
”felaktigt utförd behandling”, ”brister i kommunikation”, ”anmälning till följd av missnöje mot
annan personal” samt ”anestesirelaterade brister” var de vanligaste orsakerna till anmälningar. Den
mest frekventa anledningen som resulterade i disciplinpåföljd var ”anestesirelaterade brister”.
Majoriteten av alla anmälda tilldelades inte någon disciplinpåföljd. Det finns möjligheter att
minska antalet anmälningar genom bättre kommunikation. Krav på mer specificerade anmälningar
där det framgår vad varje anmäld person faktiskt gjorde skulle kunna medföra att rätt personer blir
anmälda. Stress och avsaknad av förebyggande rutiner var vanligt förekommande bland ärenden,
vilket ledde till konklusionen att det är önskvärt att införa tillsyn för verksamheter, något som idag
inte finns inom djurens hälso- och sjukvård.
Nyckelord: Ansvarsnämnden, beslut, disciplinpåföljd, djurens hälso- och sjukvård,
djursjukskötare, kategorier, ärende.

,

Being reported to the Swedish board of responsibility of animal healthcare can lead to fear and
anxiety among animal healthcare personnel, which is also something that has previously been
demonstrated among nurses and midwives in human healthcare. The aim of the study was to
investigate incidents involving licensed veterinary nurses resulting in reports to the Swedish board
of responsibility of animal healthcare. The purpose was to research which incidents resulted in
reports of licensed veterinary nurses, which incidents resulted in decisions about disciplinary
penalties as well as the proportion of disciplinary penalties. The questions of issue were answered
by categorizing owner written reports to the Swedish board of responsibility of animal health care
regarding licensed veterinary nurses between 2010-2022 into several categories and calculating the
frequency of disciplinary penalties. Veterinary nurses were reported a total of 61 times. Pet owners
were responsible for sending in 59 of the reports, 11 of these reports resulted in disciplinary
penalty. The results were presented in a chart and showed that “other reasons”, “treatment
performed incorrectly”, “faulty communication”, “reports following dissatisfaction against other
employees” as well as “faults related to anesthesia” were the most common causes resulting in
reports to the Swedish board of responsibility of animal healthcare. The most common cause
resulting in disciplinary penalty was “faults related to anesthesia”. Most of the reported licensed
veterinary nurses did not receive a disciplinary penalty. Many of the reports could be avoided by
improving communication. Requirements for more specified reports regarding the actions of every
individual, could result in the right individuals being reported. Stress as well as not having
preventative routines were common underlying reasons causing reports. This leads to the
conclusion that it might be helpful to introduce supervision for businesses, as in human health
care, something that is not available today in animal healthcare.
Keywords: Animal healthcare, errand, categories, disciplinary, penalty, Swedish board of
responsibility, veterinary nurse, veterinary technician.

Main title:Anmälningar mot legitimerade djursjukskötare till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Subtitle:en undersökning av bakomliggande händelser och konsekvenser
Authors:Dahlén, Moa and Wallin Ingesson, Jennifer
Supervisor:Rydén, Anneli and Bakri, Hafiz
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Ansvarsnämnden, beslut, disciplinpåföljd, djurens hälso- och sjukvård, djursjukskötare, kategorier, ärende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19553
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19553
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2023 10:07
Metadata Last Modified:14 Oct 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics