Home About Browse Search
Svenska


Menacho, Andrea Brissa, 2023. Raps till mjölkkor – ett närproducerat proteinfoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige utfodras mjölkkor med grovfoder som vanligtvis består av vallväxter, gräs och/eller baljväxter som har en hög halt av proteiner om det är skördat i det tidiga stadiet. Det kompletteras i regel med spannmålsbaserat kraftfoder, vilket dock inte är tillräckligt för att täcka kornas proteinbehov. Utfodring med proteinfodermedel är ett sätt att öka tillförseln av protein, vilket är en av de stora orsakerna som begränsar mjölksyntesen hos mjölkkor. De senaste decennierna har svenskt lantbruk letat efter inhemska proteinkällor istället för importerat sojamjöl. Syftet med arbetet är att undersöka potentialen hos inhemska proteinfoder för att ersätta importerat och om det kan konkurrera prismässigt på marknaden. Raps är ett av de närproducerade alternativen för att ersätta sojaprodukterna. Kor som utfodrades med rapsmjöl hade en högre koncentration av essentiella aminosyror i blodet än kor som utfodrades med sojamjöl. Utfodring av rapsmjöl samt värmebehandlat rapsmjöl kan även förbättra kväveeffektiviteten samt kornas mjölkavkastning. Rapskaka visade sig kunna öka mjölkavkastningen hos kor i sen laktation jämfört med rapsfrö. Litteraturstudien visar att rapsprodukterna kan var ett möjligt alternativt proteinfodermedel och näringsmässigt ersätta sojamjöl. För att detta ska bli möjligt så behöver odlingen av raps i Sverige öka och samtidigt behöver importen av raps minska.

,

In Sweden, dairy cows are fed roughage that usually consists of forages, grasses and/or legumes that have a high protein content if harvested in the early stage. This is generally supplemented with grain based concentrates, although this is not enough to cover the cows' protein needs. Feeding with protein feed is an effective way to be able to increase the supply of nutrients, which is one of the major limiting factors for milk synthesis in dairy cows. In recent decades, Swedish agriculture has been looking for domestic protein sources instead of imported soybean meal. The purpose of the work is to investigate the potential of domestic protein feed to replace imported protein feed and whether it can compete in terms of price on the market as well as nutritionally. Rapeseed is one of the locally produced alternatives to replace soy products. Cows fed rapeseed meal had a higher concentration of essential amino acids in their blood compared to those fed soybean meal. Feeding rapeseed meal and heat-treated rapeseed meal can also improve nitrogen efficiency and cow performance. Rapeseed cake also proved to have good properties by increasing milk yield in cows in late lactation than whole rapeseed. This literature study shows that the rapeseed products can be a possible alternative protein feed that can nutritionally replace soybean meal. For this to be possible, the cultivation of rapeseed in Sweden needs to increase and at the same time the import of rapeseed needs to decrease.

Main title:Raps till mjölkkor – ett närproducerat proteinfoder
Authors:Menacho, Andrea Brissa
Supervisor:Fant, Petra
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:miljöpåverkan, mjölkkor, mjölkproduktion, proteinfodermedel, rapskaka, soja
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19405
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19405
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2023 12:49
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics