Home About Browse Search
Svenska


Helmer, Yrsa, 2023. Kan hovens traktrörelse i sidled påverkas av och variera mellan olika beslag?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hovens traktrörelse i sidled är essentiell för fördelningen av belastningen på det distala benet över tid, och bidrar därmed till en minskad toppbelastning vilket minskar risken för överbelastning av det distala benets stödjevävnad. Beslagets inverkan på hoven och dess traktrörelsen är ett aktuellt ämne som ofta väcker diskussioner i media. Kunskapen om hur olika typer av beslag inverkar på hovens trakt- och hovbroskrörelse är begränsad och därför av intresse att undersöka närmare. Detta för att utöka kunskapen om beslagets del i risken för utveckling av hälta och onormala hovkonformationer, så som trakttrånghet och understuckna trakter. Vi har i en hydraulisk press belastat ben från slaktade hästar i syfte att undersöka om och i så fall hur traktrörelsen varierade beroende på om hoven var skodd eller inte, och dels utifrån vilken typ av beslag hoven skoddes med.
Resultaten visade att samtliga studerade beslag ökade både den proximala och den distala traktrörelsen i sidled jämfört med den breddning av trakten som sågs på oskodd hov. Även skillnader mellan flera av de olika beslagen sågs. Jämfört med icke trakttrång hov sågs en signifikant ökning av breddningen i både den proximala och den distala delen av trakten hos trakttrånga hovar med vanlig sko och sko med plastsula. Den proximala delen av trakten breddades signifikant mer på trakttrånga hovar barfota eller med långt fasad sko. Kvoten mellan breddningen i den proximala och den distala delen av trakten var signifikant mycket större för trakttrånga hovar än för icke trakttrånga hovar skodda med vanlig sko, sko med plastsula, kort fasad sko och för långt fasad heartbar.
Resultaten från denna pilotstudie tyder på att beslagets utformning kan påverka hovens traktrörelse. Hur hoven påverkas av beslaget verkar också variera mellan trakttrånga och icke trakttrånga hovar. Ämnet behöver dock studeras vidare med mer kvalitativa metoder som tar hänsyn till fler potentiella felkällor. Likaså behövs mer forskning kring hur trakttrånga hovar skiljer sig mekaniskt mot icke trakttrånga hovar, och vad beslagets inverkan på hovens mekaniska egenskaper har för betydelse på sikt.

,

Lateral and medial heel movement, i.e. sometimes also called heel expansion, of the hoof is essential for the distribution of the load over time, and thus contribute to lower the peak load of the distal limb. In turn, a reduced peak load is believed to decrease the risk of overloading injuries in the distal limbs supporting tissue. The impact of horseshoes is a topic that often raises discussions in the media. The knowledge of how different types of horseshoes affect heel expansion is limited why, further studies are needed. Especially since it has been suggested that shoeing sometimes can contribute to the development of lameness and abnormal hoof conformations, such as contracted and underrun heels. We have loaded 16 equine cadaver limbs in a hydraulic press with the aim to investigate whether and, if so, how the heel movement differed between barefoot and limbs shod with different types of horseshoes.
All horseshoes studied increased both proximal and distal lateral heel movement compared to barefoot. Differences between the different horseshoes’ effect on heel movement were also seen. Compared to hooves with non-contracted heels, a significant increase in widening was seen in both the proximal and the distal part of the heel on hooves with contracted heels with regular shoe and with shoe with plastic sole. The proximal part of the heel widened significantly more on hooves with contracted heels barefoot or shod with a long sloped “slipper shoe”, i.e. shoes sloping from inside to outside. The ratio between the widening in the proximal and the distal part of the heel was significantly greater for hooves with contracted heels than for hooves with non-contracted heels shod with a regular shoe, shoe with a plastic sole, short-faced shoe and long sloped heartbar shoe.
The results from this pilot study indicate that the design of the horseshoe can affect the heel movement. How the hoof is affected by the horseshoe also seems to vary between contracted and non-contracted hooves. However, the subject needs to be studied further with more quality assured methods. Likewise, more research is needed regarding what effects the horseshoe might have on the hoof's mechanical properties over time.

Main title:Kan hovens traktrörelse i sidled påverkas av och variera mellan olika beslag?
Authors:Helmer, Yrsa
Supervisor:Wattle, Ove and Jansson, Henrik
Examiner:Ström, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:traktrörelse, hovbrosk, trakttrånghet, beslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19912
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 10:35
Metadata Last Modified:24 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics