Home About Browse Search
Svenska


Helmersson, Jannica, 2023. Correlation between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of reindeer pasture plants : Korrelation mellan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) och smältbarhet av renbetesväxter i vomvätska in vitro (VOS). Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Renen livnär sig på många olika betesväxter och den följer växtfenologins utveckling under barmarkssäsongen, vilket resulterar i högkvalitativt foderintag. Levande växtbiomassa kan uppskattas på landskapsnivå genom att använda vegetationsindex som värderar vegetation utifrån spektrala mätningar. Det finns indikationer på att dessa index även korrelerar med kvalitativa faktorer i växter. Denna studie syftade till att undersöka korrelationen mellan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) och smältbarhet av renbetesväxter i vomvätska in vitro (VOS). NDVI beräknades från multispektrala bilder tagna med en drönare. Växtprover för analysen klipptes för hand från totalt 18 provrutor (0,5 m x 0,5 m), insamlade på renbetesmark i Malå sameby, Sverige. Provtagningsplatserna placerades i försök att fånga vegetationen på fem olika områden: tre myrar, ett kalhygge och en vall. Resultatet av denna studie visar ingen korrelation (r =0,25; p =0,27) när alla växttyper inkluderas i en regressionsanalys. Det finns däremot en måttlig korrelation (r =0,41; p =0,13) mellan NDVI och VOS av renbetesväxter då endast provrutor med högst andel gräs, halvgräs och örter inkluderas. Detta kan vara en indikation på att det finns en variation i korrelationen beroende av växttyp. Vidare forskning behövs för en bättre förståelse av sambandet samt möjliga effekter av vegetationstyp, säsong eller fuktighetsgrad.

,

Reindeer feed on a large variety of pasture plants and it follows the development of plant phenology during the bare ground season, which results in high quality forage intake. Live plant biomass can be estimated on a landscape-scale by using vegetation indices that value vegetation based on spectral measurements. There are indications that these indices also correlate with qualitative factors in plants. This study aimed to investigate the correlation between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of reindeer pasture plants. NDVI was calculated from multispectral images taken with a drone. Plant samples for the analysis were cut by hand from a total of 18 sampling plots (0.5 m x 0.5 m), collected on reindeer pasture in Malå reindeer herding community, Sweden. The sampling plots were deployed to capture the vegetation at five different areas: three mires, a clear-cut forest area and a ley. The result of this study shows no correlation (r =0.25; p =0.27) when all plant types are included in a regression analysis. In contrast, there is a moderate correlation (r =0.41; p =0.13) between NDVI and IVOMD in reindeer pasture plants when only plots with the highest proportion of grasses, semi-grasses and herbs are included. This may be an indication that there is a variation in the correlation depending on plant type. Further research is needed for a better understanding of the relationship and possible effects of vegetation type, season or degree of soil moisture.

Main title:Correlation between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of reindeer pasture plants
Subtitle:Korrelation mellan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) och smältbarhet av renbetesväxter i vomvätska in vitro (VOS)
Authors:Helmersson, Jannica
Supervisor:Skarin, Anna and Cronvall, Erik and Gonda, Horacio
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, in vitro organic matter digestibility, IVOMD, VOS, caribou, Rangifer tarandus, reindeer pasture plants, drone
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19496
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19496
Language:English
Deposited On:19 Sep 2023 08:17
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics