Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Jonas and Thornqvist, Klara, 2023. Är en instruktionsfilm om hållteknik hjälpsamt för hundägare i samband med blodprovstagning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Djurägarna är en viktig del av behandling på veterinärklinik och i hemmet. Djurägarna är en bra
resurs vid besök på veterinärkliniker och djurhälsopersonal bör använda dem i så stor utsträckning
som möjligt, till exempel genom att hålla i sin hund vid röntgen och blodprovstagning. Men för att
momenten ska kunna utföras optimalt krävs det att djurägarna blir tydligt instruerade angående hur
de ska göra för att hjälpa till.
Kandidatarbetets syfte är att undersöka hur djurägare ställer sig till att hålla sin hund vid
blodprovstagning efter att de fått ta del av en kort film med instruktioner om hur de kan hålla i sin
hund för att assistera vid blodprovstagning. I studien undersöktes även hur djurägarna tar till sig
instruktionerna och om det i förlängningen resulterade i en effektivare blodprovstagning. I en
inledande enkät fick djurägarna besvara frågor om de assisterat vid blodprovstagning tidigare; vilka
instruktioner de då fått för hur de skulle hålla i hunden under provtagningen och hur de uppfattat
dessa instruktioner.
Studien genomfördes på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala och 18 djurägare som var inbokade
för besök på poliklinikavdelningen med sin hund inkluderades. Respondenterna fick besvara en
inledande enkät och se en instruktionsfilm före blodprovsprovtagningen och besvara ytterligare
frågor efter genomförd blodprovstagning.
Majoriteten av djurägarna var positiva till instruktionsfilmen och till att hålla i sin hund vid
blodprovstagningen. Djurägarna tog till sig av instruktionerna i filmen i olika utsträckning. Två av
18 djurägarna provade att hålla i sin hund samt frågade om de gjorde rätt innan det var dags för
blodprovet. Två djurägare ansåg att instruktionerna inte behövdes då det alltid brukade gå bra och
det hela sa sig själv, de tyckte däremot ändå att instruktionerna var bra men valde att inte applicera
alla delar av instruktionerna i samband med blodprovet. Endast en djurägare var tveksam till
instruktionerna i filmen då det inte ansågs vara applicerbart på sin hund.
Det finns ett behov av att fler studier genomförs inom ämnet kring hur djurägarna ställer sig till
att hjälpa till vid blodprovstagningen. Att använda sig av kontrollgrupper vore intressant då det
skulle kunna påvisa möjliga skillnader mellan olika raser och olika storlekar på hundar. Att använda
sig av olika grupper bland djurägare och jämföra dem skulle kunna påvisa om skillnader finns ifråga
om hur de tar till sig av instruktioner och utför moment. Det är även relevant att jämföra olika
tekniker och hur de skiljer sig åt, om hunden accepterar en viss teknik medan djurägarna föredrar
någon annan teknik.

,

Pet owners are an important part of treatment in the clinic and at home. Pet owners are also a good
resource when visiting the veterinary clinic and the veterinary staff should use them as much as
possible, for example during x-ray and blood sampling. But to execute the procedures in the best
possible way pet owners need to be well instructed to know what they should do to help.
This bachelor's thesis aims to examine pet owners' attitudes towards holding their dog during
blood sampling after watching an instructional video explaining the techniques used when holding
dogs for blood sampling. If the pet owner utilizes the instructions given and if it results in a smoother
blood sampling was also examined. Pet owners were asked if they had previously assisted with
blood sampling, if they had gotten previous instructions in holding techniques and what they thought
about the previous instructions.
The study was made at Universitetsdjursjukhuset in Uppsala and 18 pet owners who were
scheduled for a visit at the polyclinic with their dog were included. The respondents answered an
initial survey and watched an instructional video before blood sampling and responded to additional
questions after completed blood sampling.
The majority of pet owners were positive to the instructional video and to holding their dog
during blood sampling. Pet owners assimilated the instructions to varying extent. Two out of 18 pet
owners tried holding their dog and asked if they were doing it correctly before the blood sampling
took place. Two pet owners deemed the instructions unnecessary since blood sampling always went
smoothly in the past and how the dog should be held during blood sampling says itself, they still
thought the instructions were good but chose to not apply all parts of the instructions during blood
sampling. One pet owner thought the instructions were to vague and considered them not applicable
to their dog.
More studies within the subject are needed and it would be interesting to look at the difference
between pet owners who have taken part of the instructions and pet owners who have not, with the
help of control groups. In that way, interpret the importance of clear instructions and how it affects
blood sampling. It would also be interesting to see how different holding techniques differ in what
the dog accepts and what the pet owner prefer.

Main title:Är en instruktionsfilm om hållteknik hjälpsamt för hundägare i samband med blodprovstagning?
Authors:Olsson, Jonas and Thornqvist, Klara
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:djurägare, hund, hållhjälp, instruktioner, stress, undervisningsfilm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19195
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19195
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 09:35
Metadata Last Modified:04 Jun 2024 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics