Home About Browse Search
Svenska


Nord, Gustav, 2023. Terminshandel i en volatil marknad : lantbrukares beteende vid finansiell riskhantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Riskhantering är inom företagsekonomin ett återkommande tema, framför allt hur man hanterar risker samt vad det är som avgör vilka instrument som nyttjas. Som lantbrukare stöter man på många olika typer av risker i vardagen, däribland en risk som är kopplat till en oväntad förändring av prisnivåer. Detta är något lantbruket upplevt de senaste två åren och har drivits av Rysslands krig i Ukraina. Denna prisfluktuation av insatsvaror och avräkningspriser kan vara avgörande för lantbrukarnas finanser och bör därför hanteras. Ett riskhanteringsinstrument lantbrukarna kan använda är att nyttja terminshandel, ett finansiellt instrument som ämnar till att ge lantbrukare en möjlighet att låsa det priset som erhålles vid en försäljning av spannmål.

Med bakgrund i Ukrainakriget har studien därav syftat till att undersöka hur lantbrukares beteende kopplat till riskhantering med terminshandel potentiellt förändas av ett volatilt marknadsklimat. Detta har genomförts genom att intervjua fyra olika lantbrukare som aktivt nyttjar terminshandel eller nyligen slutat. Arbetet använder ”Theory of planned behavior” för att förstå och kategorisera de faktorer som påverkar lantbrukares beteende. Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod och har genomfört ostrukturerade intervjuer.

Studien kan dra några slutsatser av lantbrukarnas intervjuer, alla deltagare ser på terminshandel som ett användbart system men att marknadens instabilitet har bidrag till att verktyget inte klassas som tillförlitligt. Det är attityden mot beteendet som är den avgörande faktorn till att lantbrukarna väljer att använda, samt hur de använder terminshandel som riskhanteringssystem. Studien kan också visa att lantbrukarnas strategier vid terminshandel har varit generellt oförändrade av marknadsläget.

,

Risk management is a recurring theme in business economics, especially concerning how to manage risks and determining which instruments to utilize. As farmers, one encounters several types of risks in everyday life, including the risk associated with unexpected changes in price levels. This is something that the agricultural sector has experienced in the past two years, driven by Russia's war in Ukraine. These price fluctuations of input costs and settlement prices can be crucial for farmers finances and should be managed. One risk management tool that farmers can use is futures trading, a financial instrument that aims to allow farmers to lock in the price they receive when selling grain.

Against the backdrop of the Ukraine war, this study aims to investigate how farmers behavior related to risk management through futures trading potentially changes in a volatile market climate. This has been done by interviewing four different farmers who actively use or have recently stopped using futures trading. The study applies the Theory of Planned Behavior to understand and categorize the factors that influence farmers behavior. The study has employed a qualitative research method and conducted unstructured interviews.

The study can draw some conclusions from the farmers interviews. All participants view futures trading as a useful system, but the market's instability has contributed to the tool not being classified as reliable. It is the attitude towards the behavior that is the decisive factor in farmers choosing to use and how they use futures trading as a risk management system. The study may also show that farmers strategies in futures trading have generally remained unchanged regardless of the market situation.

Main title:Terminshandel i en volatil marknad
Subtitle:lantbrukares beteende vid finansiell riskhantering
Authors:Nord, Gustav
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1549
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:riskhantering, beteende, terminshandel, lantbruk, risk management, behavior, futures trading, agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19410
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2023 11:20
Metadata Last Modified:05 Sep 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics