Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Carin, 2023. Gruppstorlekens påverkan på foderintag och tillväxt hos slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det börjar bli alltmer förekommande att inhysa slaktgrisar i större gruppstorlekar. Tamgrisen härstammar från vildsvinet som lever i mindre grupper om ett tjugotal individer. Detta har lett till misstankar om att tamgrisen har svårt att anpassa sig till stora grupper och att det kan leda till social stress. En uppgörelse om hierarki uppstår vid en blandning av obekanta grisar genom hög frekvens av aggressivitet, hierarkin upprätthålls sedan genom lågintensiva aggressioner. Hos dräktiga gyltor har en låg position i hierarkin påvisat ha en negativ effekt på tillväxten som kan vara orsakat av ett lågt foderintag. Foderintaget och tillväxten är kopplade till fodereffektiviteten, ett lågt foderintag och en hög tillväxt ger en god fodereffektivitet och en lägre påverkan på miljön. Syftet med studien var att undersöka hur gruppstorleken påverkar foderintaget och tillväxten hos slaktgrisar. Resultatet förefaller som om gruppstorleken inte har någon avsevärd inverkan på vare sig foderintaget eller tillväxten hos slaktgrisar och studien ger intrycket av att beläggningsgraden och antalet foderplatser har en större inverkan än vad gruppstorleken har. Bristen på studier inom detta område bidrar dock till att ytterligare studier behövs för att kunna fastställa gruppstorlekens påverkan på foderintag och tillväxt hos slaktgrisar.

,

It is becoming increasingly common to house growing-finishing pigs in larger group sizes. The domestic pig descends from the wild boar, which lives in small groups about twenty individuals. This has led to suspicions that the domestic pig has difficulties to adjust to large group sizes, and that it could lead to social stress. When mixing unfamiliar pigs, the hierarchy in the group will be settled, this leads to a high frequency of aggressive interactions, and is after settlement, maintained by a restrained level of aggressive behaviour. In primiparous sows, it appears that a low position in hierarchy has a negative effect on growth rate which may depend on a low feed intake. Feed intake and growth rate are both connected to feed efficiency, a low feed intake and a high growth rate leads to a sufficient feed efficiency and a lower environmental impact. The aim of this study was to analyse if the group size has an impact on feed intake and growth rate in growing-finishing pigs. It appears that the group size does not have a particular impact on feed intake or growth rate in growing-finishing pigs and this study gives the impression of that the space allowance and number of feeders has a larger impact on feed intake and growth rate than group size. There is an inadequacy of studies in this area, thus further studies must be implemented to determine the impact of group size on feed intake and growth rate in growing-finishing pigs.

Main title:Gruppstorlekens påverkan på foderintag och tillväxt hos slaktgrisar
Authors:Carlsson, Carin
Supervisor:Karlsson, Elin
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gruppstorlek, slaktgris, produktion, foderintag, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19188
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 08:08
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics