Home About Browse Search
Svenska


Gerwins, Johanna, 2023. Mycoplasma bovis epidemiologi på tjurstation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mycoplasma bovis är en svårbehandlad och smittsam bakterie som orsakar sjukdom hos nötkreatur i alla åldrar och kan drabba alla produktionsformer. Bakterien orsakar stora ekonomiska förluster och djurlidande och är av växande betydelse för svenska besättningar. Syftet med detta arbete var att sammanställa data om smittspridningen av M. bovis vid tjurstationen i Skara och karantäns-anläggningen i Falkenberg samt att utvärdera de smittskyddsåtgärder som började vidtas i december 2020. Arbetet genomfördes genom analys av serumantikroppar med ID Screen ELISA och samman-ställning av svabbar från näshåla och genitalia med realtids-PCR.
Den största andelen av serologiskt positiva djur inkluderade i studien hade ursprung i Danmark men det förekom även positiva djur vid import från Finland och inköp av tjurar från Sverige. Under den undersökta tidsperioden serokonverterade 3,1 % vilket visar på smittspridning. Åtgärdernas effekt kunde ej fastställas då det saknades en kontrollgrupp, men då smittspridning förekom antas de ej varit tillräckliga för att helt stoppa smittspridningen, alternativt att åtgärderna inte tillämpades vid alla tillfällen.
Det finns trots omfattande forskning fortsatt stora kunskapsluckor gällande M. bovis patogenes och epidemiologi. Till dags dato är enigheten om bakteriens smittspridning begränsad och detta arbetes resultat belyser vikten av ytterligare forskning för att utforma effektiva åtgärder och mot-verka smittspridningen.

,

Mycoplasma bovis (M. bovis) is a contagious bacterium that causes disease poorly responsive to treatment in cattle of all ages and can affect all types of production. The infection causes significant economic loss and animal suffering and is of growing importance for Swedish herds. The purpose of this study was to compile data on the spread of M. bovis at the bull station in Skara and the quarantine facility in Falkenberg and to evaluate the infection control measures that began in December 2020. The study was conducted through analysis of serum antibodies with ID Screen ELISA and analysis of swabs from the nasal cavity and genitals with real-time PCR.
The majority of serologically positive animals included in the study originated from Denmark, but positive animals also occurred in imports from Finland and in bulls purchased from Sweden. During the investigated period, 3.1% seroconverted, indicating a spread of the infection. The effect of the measures could not be determined as there was no control group, but since the spread of infection occurred, it is assumed that the measures were not sufficient to completely stop the spread or that the measures were not applied on all occasions.
Despite extensive research, there are still significant gaps in knowledge regarding the pathogenesis and epidemiology of M. bovis. To date, knowledge on the bacteria's spread is limited, and the results of this study highlight the importance of further research to design effective measures and prevent the spread of infection.

Main title:Mycoplasma bovis epidemiologi på tjurstation
Authors:Gerwins, Johanna
Supervisor:Tråven, Madeleine and Hurri, Emma and Edman, Anders
Examiner:Tamminen, Lena-Mari
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Mycoplasma bovis, Nötkreatur, Sperma, Smittskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19843
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19843
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2024 08:22
Metadata Last Modified:11 Apr 2024 11:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics