Home About Browse Search
Svenska


Jofs, Karl and Evaldsson, Josefin, 2023. Hänsynsträd efter föryngringsavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

I det PEFC- och FSC-certifierade skogsbruket lämnas idag minst tio hänsynsträd per hektar vid föryngringsavverkning. Träden är menade att utveckla biologiskt viktiga strukturer och stå kvar tills de dör. Vissa träd blåser omkull inom några år efter föryngringsavverkning och dör i förtid innan de hunnit bli gamla. I denna studie undersöks andelen träd som vindfälls två respektive sex år efter föryngringsavverkning. Tio föryngringsavverkningar utförda 2017 och tio föryngringsavverkningar utförda 2021 inventerades. Stående och liggande tallar, granar, björkar och aspar med en större brösthöjdsdiameter än tio centimeter inventerades. Totalt inventerades 1 070 träd på 97,4 hektar.

Resultatet visade att 81 procent av tallarna på föryngringsavverkningar från 2017 stod upp respektive 92 procent av tallarna på föryngringsavverkningar från 2021. Generellt så blåste tallar med större diameter omkull i högre utsträckning. Endast 49 granar inventerades. På föryngringsavverkningar från 2017 stod 88 procent av granarna upp och på föryngringsavverkningar från 2021 stod 29 procent. Björkarna lämnade 2017 stod upp till 83 procent och björkarna lämnade 2021 stod till 89 procent. Endast åtta aspar inventerades och samtliga stod upp. Färre träd stod kvar efter sex år än efter två.

,

In the PEFC- and FSC-certified forestry at least ten retention trees per hectare are left when final felling for regeneration. The trees are meant to develop biologically important structures and remain until they die. Some trees blow over within a few years after final felling and die prematurely before they have had time to grow old. In this study, the proportion of trees that are wind-felled two and six years after final felling is investigated. Ten final fellings carried out in 2017 and ten final fellings carried out in 2021 were surveyed. Standing and lying pines, spruces, birches and aspens with a breast height diameter greater than ten centimeters were inventoried. A total of 1 070 trees were inventoried on 97,4 hectares.

The result showed that 81 percent of the pines on final fellings from 2017 stood up, respectively 92 percent of the pines on final fellings from 2021. In general, pines with a larger diameter blew over to a greater extent. Only 49 spruces were inventoried. On final fellings from 2017, 88 percent of the firs stood up and on final fellings from 2021, 29 percent stood. The birches left in 2017 stood at 83 percent and the birches left in 2021 stood at 89 percent. Only eight aspens were inventoried and all stood up. Fewer trees remained after six years than after two.

Main title:Hänsynsträd efter föryngringsavverkning
Authors:Jofs, Karl and Evaldsson, Josefin
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:13
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:vindfällen, trädslag, mortalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19355
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19355
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 08:00
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics