Home About Browse Search
Svenska


Nordemo, Lisa, 2023. En chef som lyssnar : att möjliggöra medarbetarnas inflytande på kvalitetsutveckling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kvalitetsutveckling är en strategi som hjälper organisationer att möta kundernas ständigt ökande kvalitetskrav (Feigenbaum 1956; Sörqvist 1998; Wilkinson 2004). Om verksamhetschefen låter medarbetarna få inflytande i kvalitetsutvecklingen ökar chansen att lyckas (Sörqvist 2004; Kim et al. 2010; Mohammad et al. 2013; Bashshur & Oc 2014; Jones & Kelly 2014; Chamberlin et al. 2017; Yee et al. 2018; Gözükara et al. 2019). Problemet är att organisationer med litet budgetutrymme har svårare att lyckas med kvalitetsutveckling (Busch 2002). Därför är det upp till verksamhetscheferna att balansera kostnadsminimering och kvalitetsutveckling (Shamian & Ellen 2016). Medarbetarinflytande kan vara lösningen då det inte bara möjliggör kvalitetsförbättrande åtgärder (Jones & Kelly 2014) utan också minskar risken för kostsam personalomsättning (Holland et al. 2013; Yee et al. 2018). Syftet med studien är att undersöka hur chefer möjliggör medarbetarnas inflytande i kvalitetsutveckling i en organisation med minimalt budgetutrymme. Studien fann att verksamhetschefer möjliggör medarbetarinflytande genom att vara närvarande, tillgängliga och synliga, genom att aktivt söka förbättringsförslag samt att lyssna på medarbetarna och ge dem återkoppling. Studien fann också att olika chefer ser olika på respekt, kvalitetsutveckling, motarbetning av hierarkier och anonyma kanaler för förbättringsförslag.

,

Quality enhancement is a strategy that helps organizations meet the ever-increasing quality demands of their customers (Feigenbaum 1956; Sörqvist 1998; Wilkinson 2004). If the manager allows the employees to influence the quality enhancement, the chances of success increase (Sörqvist 2004; Kim et al. 2010; Mohammad et al. 2013; Bashshur & Oc 2014; Jones & Kelly 2014; Chamberlin et al. 2017; Yee et al. 2018; Gözükara et al. 2019). The problem is that organizations with little budgetary slack have more difficulty succeeding with quality enhancement (Busch 2002). Therefore, it is up to managers to balance cost minimization and quality enhancement (Shamian & Ellen 2016). Employee involvement could be the solution since it does not only enable quality enhancement (Jones & Kelly 2014), but it also reduces the risk of costly employee turnover (Holland et al. 2013; Yee et al. 2018). The aim of this study is to investigate how managers enable employees' voices in quality enhancement in an organization with a minimal budgetary slack. The study found that managers enable employee influence by being present, available, and visible, by actively seeking suggestions for improvement, listening to employees, and giving them feedback. The study also found that different managers have different views on respect, quality enhancement, flattening hierarchical structures, and anonymous channels for suggestions of improvement.

Main title:En chef som lyssnar
Subtitle:att möjliggöra medarbetarnas inflytande på kvalitetsutveckling
Authors:Nordemo, Lisa
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1550
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kvalitetsutveckling, medarbetarinflytande, kvalitetsbristkostnad, ledarskap, employee voice, quality management, employee influence, poor quality cost, leadership
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19411
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19411
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2023 10:18
Metadata Last Modified:05 Sep 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics