Home About Browse Search
Svenska


Norrman, Hanna, 2023. Cultivation of Yarrowia lipolytica on a hydrolysate based on food waste. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Interest in replacing fish oil and fish meal as fish feed ingredients with more socially, environmen-tally, and economically sustainable alternatives has increased in recent years. One such alternative could be the use of yeast biomass. In this report, the growth characteristics of the yeast Yarrowia lipolytica on a hydrolysate originating from food waste have been analyzed. The yeast was grown on a filtrated hydrolysate, which was produced in several filtering steps using paper and glass fiber filters, where two degrees of purity were used for the cultivations, e.g., minimally, and sterile filtered hydrolysate. The yeast was cultivated in small bioreactors where the growth characteristics on the different substrates were analyzed. Another parameter that was investigated was the pH (6.2 and 5.5) effect on the yeast growth. Also, the impact of pH at harvest was analyzed by harvesting the biomass at low and high pH levels. During all cultivations, samples were taken for the analysis of volatile fatty acids and lactate by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). The main findings of this project were firstly, that Y. lipolytica could grow on both sterile and minimally fil-tered hydrolysate. Secondly, the yeast seemed to prefer acetate and propionate over lactate. Thirdly, that the method used for filtration worked well for the preparation of yeast cultivation medium.

,

Användandet av fiskolja och fiskmjöl står under senare tid inför ett skifte för att utvecklas till mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt mer hållbara alternativ. Ett av dessa alternativ kan vara att ersätta tidigare råvaror genom biomassan från jäst. I denna rapport har Yarrowia lipolyticas tillväxt-faktorer på ett hydrolysat från matavfall analyserats. För att jästen ska ha kunnat växa på hydroly-satet har det först filtrerats i olika steg med hjälp av papper- och glasfiberfilter där två alternativ av renhet valts ut för kultivering (minimalt filtrerat och sterilfiltrerat hydrolysat). Jästen har vuxit i små bioreaktorer där tillväxtfaktorer har analyserats. Andra parametrar som även undersökts är vad olika pH (6.2 och 5.5) har för påverkan på tillväxten. pH-värdens påverkan vid skörd av biomassan har också undersökts. Under alla kultiveringar har prover tagits som analyserats för flyktiga fettsyror och laktat genom High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). Resultaten av dessa experi-ment har för det första varit att det är möjligt för Y. lipolytica att växa på de båda substraten. För det andra, verkar jästen föredra de två fettsyrorna acetat och propionat framför laktat. För det tredje, att filtreringsprocessen som togs fram visade sig vara en bra metod för att preparera odlingsmedium.

Main title:Cultivation of Yarrowia lipolytica on a hydrolysate based on food waste
Authors:Norrman, Hanna
Supervisor:Ohlsson, Jonas
Examiner:Passoth, Volkmar
Series:Examensarbete i entomologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för entomologi
Volume/Sequential designation:2022:68
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Yarrowia lipolytica, hydrolysate, food waste, fish feed, volatile fatty acids
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18910
Language:English
Deposited On:14 Jun 2023 07:41
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics