Home About Browse Search
Svenska


Nyström, Kajsa, 2023. Fragile Foal Syndrome (FFS) inverkan på hoppförmåga och exteriör hos svenska varmblod (SWB) : varför hoppar hästar med samma mutation på olika sätt?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fragile Foal Syndrome (FFS) är en genetisk sjukdom som drabbar hästar. Sjukdomen karaktäriseras av svag och ömtålig bindväv. Detta bidrar till att individer homozygota för anlaget aborteras eller avlivas direkt efter fölning. Syndromet beror på en mutation som påverkar i kollagenproduktion, vilken nedärvs autosomalt recessivt. Även om FFS är en ovanlig sjukdom är dess inverkan inom hästaveln signifikant. Denna litteraturstudie syftade till att undersöka hur FFS-anlaget påverkade hoppförmåga och gångarter hos SWB-hästar. Målet var att identifiera skillnader och likheter mellan hopphästar och icke-hopphästar (dressyrhästar) gällande hoppteknik och exteriör. Litteraturstudien undersökte även om skillnaderna och likheterna mellan hopphästar och icke-hopphästar berodde på fysiologiska eller anatomiska egenskaper kopplade till FFS-anlaget. Slutsatsen visade att skillnaderna mellan dressyrhästarna och hopphästarna med FFS-anlaget kunde bero på hästens exteriör samt hur de använde sina muskler. Dressyrhästar med FFS-anlag uppvisade stor osäkerhet och sämre förmåga vid hoppning samt mer biljarderande gångarter. Hopphästar med FFS-anlag hade ett kraftigt avstamp, hängande framben, nystande gångarter och dålig taxeringsförmåga som kan relateras till muskelsvaghet i samband med överflexibilitet. Likheterna mellan hopphästar och dressyrhästar med anlaget är att de är flexibla och rör sig elastiskt.

,

Fragile Foal Syndrome (FFS) is a genetic disease that affects horses. The disease is characterized by weak and fragile connective tissue. This results in individuals homozygous for the allele being aborted or euthanized shortly after birth. The syndrome is caused by a mutation that affects collagen production, which is inherited in an autosomal recessive manner. Although FFS is a rare disease, its impact on horse breeding is significant. This literature study aimed to investigate how the FFS allele affected jumping ability and gaits in Swedish Warmblood (SWB) horses. The goal was to identify differences and similarities between jumping horses and non-jumping horses (dressage horses) in terms of jumping-technique and conformation. The literature study also investigated whether these differences and similarities between jumping horses and non-jumping hoses were related to physiological or anatomical characteristics associated with the FFS-allele. The conclusion showed that the differences between dressage horses and jumping horses with the FFS allele could depend on the horse's conformation and how they used their muscles. Dressage horses with the FFS allele exhibited significant uncertainty and modest jumping ability, as well as more paddling gaits. Jumping horses with the FFS allele had a powerful takeoff, hanging front legs, winging gaits, and poor distance estimation, which could be related to muscle weakness associated with excessive flexibility. The similarities between jumping horses and dressage horses with the FFS-allele were that they were flexible and moved with elasticity.

Main title:Fragile Foal Syndrome (FFS) inverkan på hoppförmåga och exteriör hos svenska varmblod (SWB)
Subtitle:varför hoppar hästar med samma mutation på olika sätt?
Authors:Nyström, Kajsa
Supervisor:Mikko, Sofia
Examiner:Gelinder Viklund, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Ehler-Danlos Syndrom, exteriör, Fragile Foal Syndrome (FFS), genetik, hoppförmåga, svenska varmblod (SWB)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19066
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19066
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 10:05
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics