Home About Browse Search
Svenska


Hedman, Katarina, 2023. Motståndskraftiga lantbrukare i ett sårbart samhälle : en undersökning av riskuppfattning och resiliens på svenska mjölkgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
855kB

Abstract

Strukturrationaliseringen av lantbruket tillsammans med de alltmer globala förbindelserna länder emellan gör att risken för snabb och vidsträckt smittspridning vid ett sjukdomsutbrott ökar. Syftet med denna uppsats är att undersöka lantbrukares inställning till smittsamma djursjukdomar och analysera deras riskuppfattning och resiliens i förhållande till ett allvarligt sjukdomsutbrott.
Resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra mjölkgårdar i Uppland. I intervjuerna användes ett scenario där mul- och klövsjuka bryter ut i Sverige för att belysa de intervjuade lantbrukarnas riskuppfattning och bedömning av hur de skulle hantera smittsamma djursjukdomar.
Slutsatserna från studien är att ett allvarligt sjukdomsutbrott kan ge stora konsekvenser för lantbrukarnas arbetsmiljö, för deras produktion och för djurvälfärden. I förlängningen kan det ha stor påverkan på svensk livsmedelsförsörjning. Lantbrukarna som intervjuats har trots detta ett lugn inför det oväntade samtidigt som de upplever att de har stor anpassningsförmåga och villighet att agera i krissituationer. Studiens huvudsakliga slutsats är därför att lantbrukare tycks vara motståndskraftiga, medan samhället blivit mer sårbart.

,

Structural rationalization of agriculture together with the increasingly global connections between countries increases the risk of rapid and widespread infection in the event of a disease outbreak. The purpose of this essay is to explore farmers' attitude toward infectious animal diseases and to analyze their risk perception and resilience relative to a serious disease outbreak.
The results are based on semi-structured interviews with four dairy farms in Uppland. A scenario with an outbreak of foot-and-mouth disease in Sweden was used to highlight the interviewed farmers' risk perception and their assessment of infectious animal diseases.
The conclusions from the study are that a serious disease outbreak can have major consequences for the farmers' working environment, for their production and for animal welfare. In the long run, it could also have a major impact on Swedish food supply. Notwithstanding, the farmers who were interviewed appear calm in the face of the unexpected, and as having the adaptability and willingness to act in crisis situations at the same time. The main conclusion of the study is therefore that farmers seem to be resilient, while society has become more vulnerable.

Main title:Motståndskraftiga lantbrukare i ett sårbart samhälle
Subtitle:en undersökning av riskuppfattning och resiliens på svenska mjölkgårdar
Authors:Hedman, Katarina
Supervisor:Eriksson, Camilla
Examiner:Marquardt, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lantbrukare, djursjukdomar, mul- och klövsjuka, mjölkproduktion, resiliens, risk, riskuppfattning, risksamhälle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2023 08:31
Metadata Last Modified:22 Jun 2023 08:31

Repository Staff Only: item control page