Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Anna, 2023. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. Kvalitetsegenskaper hos sju selektioner framtagna på Balsgård, varav fyra sortkandidater med sötare smak, analyserades i laboratorieförsök. Det som undersöktes var halten av totalsyra genom titrering, löslig torrsubstans med refraktometer (Brix-värde), kvoten mellan löslig torrsubstans/ titrerbar syra och innehållet av antocyaniner med HPLC. Antocyaniner bidrar till svarta vinbärs hälsorelaterade egenskaper och därför lades det extra fokus på just dessa, både under den laborativa delen och i den mindre litteraturstudien som utgör bakgrunden. Efter genomförda analyser kunde det konstateras att de utvalda sortkandidaterna hade högre kvot löslig torrsubstans/ titrerbar syra och lägre totalsyrainnehåll än övriga selektioner, och att alla selektioner innehöll varierande mängd och proportioner av de fyra vanligast förekommande antocyaninerna.

,

Blackcurrant, Ribes nigrum, is a berry with a long history in Sweden and has many qualitative properties, not least from a health perspective. However, because of its sour taste, this berry is not to everyone's liking therefore breeding with a focus on getting a sweeter taste has been done. Seven selections produced at Balsgård, including four advanced selections with perceived sweet taste, were analyzed in laboratory experiments. What was examined was the content of acid by titration, sugars via BRIX, the ratio between sugar/acid and the content of anthocyanins by HPLC. Anthocyanins are one of the factors to the health-related aspects of black currants, and therefore extra focus was placed on these, particular during the experiments and in the smaller literary study that is the background. After the tests were carried out, it was revealed that the advanced selections had higher sugar/acid ratio and lower content of titratable acidity compared to the other selections, and that all selections contained varying amount and proportions of the four most commonly occurring anthocyanins.

Main title:Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner
Authors:Lundberg, Anna
Supervisor:Rumpunen, Kimmo and Ekholm, Anders
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:HPLC, titrerbar syra, BRIX, upplevd sötma, öslig torrsubstans, hälsoaspekter, Ribes nigrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19074
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 10:41
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 04:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics