Home About Browse Search
Svenska


Hydén, Tove, 2023. Hårfällor för järv : en studie i alternativa inventeringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Järv är ett mytomspunnet djur som vi vet relativt lite om i jämförelse med andra stora rovdjur. Järven tillhör mårddjuren och har en cirkumpolär utbredning i Europa, Asien och Nordamerika. i Skandinavien förekommer den främst kring fjällkedjan men utbredningsområdet ökar. Årligen genomförs det inventering av järvstammen för att kunna följa populationsutvecklingen och förändringar i utbredningsområdet. Inventeringsresultaten ligger till grund för förvaltning av järvstammen och även för den ersättning som samebyar kan få för rovdjursförekomst. Idag sker inventeringen företrädelsevis på snö och är då beroende av fördelaktiga snö och väderförhållanden. Järvstammen har också ökat och spridit sig österut och söderut från fjällkedjan till områden där snötillgången är begränsad och det finns därmed ett behov av inventeringsmetoder som inte är beroende av snö. Under den här studien testades hårfällor på järvar i hägn. Tre modeller av hårfällor; dörrmatta, gevärsborste och stålborste, fästes i träd med åtelkött ovanför. Den hårfälla som kallas gevärsborste stod ut som den variant som i flest fall hade hårstrån på fällan och var även den variant som fångade flest hårstrån per fälla. Bland de fällor som fångat hårstrån stod gevärsborsten för 69%. Av den här typen av borste var det hårfångster på 28% av alla enskilda borstar och då flera borstar sitter runt ett träd innebär den här metoden goda möjligheter att lyckas samla in hår då järven lockats till åteln. Hårfällor kan användas av fältpersonal som jobbar med järvinventering men ytterligare utveckling av metoden krävs för att säkerställa fångst av hår från endast en individ och för att minska risken för isbildning på fällorna.

,

The wolverine is a mythical animal about which we know relatively little compared to the other large carnivores. The wolverine belongs to the mustelid family and it has a circumpolar distribution in Europe, Asia, and North America. In Scandinavia, it is primarily found around the mountain range, but its range is expanding. Annual inventories of the wolverine population are conducted to monitor population trends and changes in distribution. The inventory results form the basis for wolverine population management and for the compensation that a sami village can receive for the presence of predators. Today, the inventory is primarily conducted on snow and is dependent on favorable snow and weather conditions. The wolverine population has also increased and spread eastward and southward from the mountain range to areas where snow availability is limited, necessitating inventory methods that are not dependent on snow. This study tested hair traps on wolverines in enclosures. Three models of hair traps - doormat, gun brush, and steel brush - were attached to trees baited with meat above the trap. The hair trap known as the gun brush stood out as the variant that had hair strands on the trap in the most cases, and it also captured the largest number of hair strands per trap. Among the traps that captured hair strands, the gun brush accounted for 69%. Within this type of brush, there were hair captures in 28% of the individual brushes and since several brushes are placed around a tree, the likelihood of hair captures is high when using this method. Hair traps can be used by field personnel conducting wolverine surveys, but further development of the method is needed to ensure capture of hair from only one individual and to reduce the risk of ice formation on the traps.

Main title:Hårfällor för järv
Subtitle:en studie i alternativa inventeringsmetoder
Authors:Hydén, Tove
Supervisor:Hedmark, Eva
Examiner:Frank, Jens
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:järv, inventering, stora rovdjur, DNA, DNA-inventering, hårfälla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19650
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19650
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2024 12:25
Metadata Last Modified:13 Jan 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics