Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Ebba, 2023. Avelsarbetets roll i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier : hur kan avel och genredigering reducera behovet av antibiotikatill produktionsdjur?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
874kB

Abstract

Antibiotikaresistenta bakterier utgör ett globalt hot för både sjukvård och livsmedelsproduktion då de begränsar möjligheten att behandla bakterieinfektioner hos både människor och djur. Förekomsten av resistenta bakterier växer globalt till följd av överflödig och felaktig användning av antibiotikapreparat. Animalieproduktionen är ansvarig för majoriteten av antibiotikakonsumtionen och åtgärder krävs för att reducera behovet av antibiotika till djur. Att via avel och genredigering förbättra djurs resistens- och toleransegenskaper mot bakterieinfektioner har föreslagits som en lösning. Studier och empiriska exempel visar att det med dessa tekniker faktiskt är möjligt att skapa djur med bättre resistens mot bakteriella infektioner, samt att dessa djur även konsumerar mindre antibiotika. Genredigering har, trots dess hårda reglering och behov av teknisk utveckling, potential att möjliggöra introduktion av resistens och toleransegenskaper som inte förekommer i populationen eller kan åstadkommas via selektion. Innan selektion eller genredigering för ökad resistens mot specifika bakterier eller tolerans mot bakterieinfektioner kan appliceras storskaligt krävs dock vidare forskning, specifikt gällande diverse genetiska korrelationer och risken för samevolution mellan bakterie och värddjur för att undvika oönskade effekter av avelsarbetet.

,

Antibiotic-resistant bacteria poses a global threat to both healthcare and food production as it limits the ability to treat bacterial infections in both humans and animals. Despite this threat the number of resistant bacteria is still growing globally due too excessive and incorrect antibiotic use. A majority of the global antibiotic consumption can be traced back to the livestock production sector and measures are needed to reduce the requirement for antibiotics in production animals. Improving resistance and tolerance properties of animals against bacterial infections through breeding and gene editing has been proposed as a solution. Studies and empirical examples show that with the help of these techniques it is in fact possible to create animals with better resistance to bacterial infections, which then in turn also consume less antibiotics. Gene editing, despite it being strictly regulated and in need of technological development, has the potential to enable the introduction of resistance and tolerance traits from other populations or even species that cannot be achieved through simple selection. However, before either techniques can be applied on a larger scale to improve livestock resistance to specific bacteria or tolerance for bacterial infections further research is required in order to avoid unwanted effects of the genetic improvement, specifically regarding various genetic correlations and the risk of co-evolution between bacteria and host animals.

Main title:Avelsarbetets roll i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier
Subtitle:hur kan avel och genredigering reducera behovet av antibiotikatill produktionsdjur?
Authors:Gustafsson, Ebba
Supervisor:Rydhmer, Lotta
Examiner:Strandberg, Erling
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:antibiotikaresistens, avel, husdjur, selektion, bakteriell infektion, infektionsresistens, infektionstolerans, genredigering, genetisk markör, genom, CRISPR
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19092
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19092
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 07:58
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics