Home About Browse Search
Svenska


Hernblom, Christine and Schmidt, Sara, 2023. Biokolteknik på lantbruk : en analys av ett investeringsbeslut. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Lantbruksföretag har vanligen stora energibehov och samtidigt relativt små marginaler. Det är därför viktigt med en stabil och lönsam energianläggning.

Det blir allt vanligare att lantbrukare investerar i innovativ bioenergiteknik. Detta för att frångå marknadens volatila elpriser och samtidigt producera hållbar bioenergi.
Bioenergi kan produceras med hjälp av biokolteknik. Tekniken fungerar som en modern kolmila och förser gården med värme och el. Dessutom producerar tekniken produkten biokol. Biokolen har många intressanta egenskaper och kan nyttjas i verksamheten eller säljas på marknaden.

Uppsatsen undersöker tre olika lantbrukare som har investerat i biokolteknik. Investeringen har analyserats utifrån vilka faktorer som var motiverande och avgörande inför investeringsbeslut i biokolteknik. Investeringarna har även analyserats med investeringskalkylering.

Studien påvisar att företagsekonomiskt lönsamma investeringar i biokolteknik beror på faktorer. Det ekonomiska stödet klimatklivet är en viktig faktor. För att investeringen ska påvisa ett positivt nettonuvärde behöver även biokol säljas på marknaden. Försäljningen av utsläppsrätter ger även större ekonomisk lönsamhet.

Lantbrukarnas viktigaste motivationsfaktor inför investeringsbeslutet var att utveckla och skapa en mer hållbar verksamhet.

De viktigaste stegen inför beslut till investering för lantbrukarna var tillgängligheten av ekonomisk information. Att känna till vilka mervärden investeringen kunde ge verksamheten var även betydelsefullt.

Syftet med studien är att undersöka med hjälp av besluts- och motivationsteori samt med investeringskalkylering, hur och varför gröna investeringar på gårdsnivå genomförs. Investeringar som studien analyserar är hållbara bioenergipannor, biokolanläggningar.

,

Agricultural businesses often have high energy consumption and modest profit margins. Having a reliable and successful energy technology is crucial.

Farmers are increasing their investments in innovative biofuel technologies. This is done in order to generate sustainable bioenergy while avoiding the volatile power costs on the market.

Biochar technology can be used for producing bioenergy. The system provides the farm with energy and heat in a manner similar to a modern charcoal kiln. The method also results in the production of biochar. Biochar may be utilized by businesses or sold on the market and offers a variety of intriguing properties.

The paper examines three different farmers who have invested in biochar technology. The investment has been analysed based on which factors were motivating and decisive before a decision to invest in biochar technology. In addition, the investments have been analysed using investment calculation.
The study shows that several variables affect whether investments in biochar technology are economically successful or not. The funding, Klimatklivet, is a crucial component. Biochar must also be sold in order for the investment to earn a positive net present value. Greater financial profitability is also provided through the sales of emission rights.

Prior to making their investment choice, the farmers' main driving forces were to develop and establish a more sustainable business.

The farmers' most crucial pre-investment actions were making sure that vital financial information was available. It was also essential to understand the potential benefits the investment may have for the business.

The purpose of the study is to examine how and why green investments are made at the farm level. The study evaluates investments in sustainable bioenergy heating systems, biochar technology.

Main title:Biokolteknik på lantbruk
Subtitle:en analys av ett investeringsbeslut
Authors:Hernblom, Christine and Schmidt, Sara
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1515
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Biokolteknik, Lönsamhet, Lantbruk, Investeringsprocess, Biochar technology, Profitability, Agriculture, Investment prosses
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18986
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 10:24
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics