Home About Browse Search
Svenska


Sköldberg, Ellen, 2023. Molecular detection of luteovirus and polerovirus : in oat, broad bean, soybean and aphids. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Plant Biology

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Havre, åkerböna och sojabönor är alla vanliga och viktiga livsmedelsgrödor. De spelar en viktig roll över hela världen när det kommer till både näring och ekonomi. Liksom för de flesta växter kan de drabbas av olika sjukdomar, vilket orsakar ansenliga skördeförluster. Ett stort bekymmer är
virusinfektioner i växter. Rödsotvirus (engelska barley yellow dwarf virus, BYDV), bean leafroll virus (BLRV) och besläktade virus tillhörande släktena luteovirus och polerovirus infekterar ofta ovan nämnda grödor. Symptom på infektion inkluderar missfärgning och dvärgväxt, och spridning sker främst med bladlöss som vektorer. Virusen som studeras i detta projekt har sitt genetiska material i form av RNA. Omvänd transkription och polymeraskedjereaktion (RT-PCR) utfördes för en nukleinsyrabaserad detektion av luteovirus och polerovirus i symptomatiska och asymptomatiska blad från ovan nämna växter, samt i bladlöss. Bladlössen samlades in på hösten år 2014 och 2020. Den stora mängden bladlöss dessa år orsakade omfattande virusspridning i stråsäd, och skador efterföljande år. Sekvenser med härkomst från virus påvisades inte i något av proven, inte heller den positiva kontrollen innehållande bladlöss med känd förekomst av BYDV. För bladlusprovet som fungerade
som positiv kontroll så skulle en hög bakgrundsamplifiering kunna vara anledningen till frånvaron av identifierade virus-RNA-sekvenser. För växtproverna tros de negativa resultaten bero på att de inte var infekterade med luteovirus eller polerovirus. Resultaten från analyser av äldre bladlusprover indikerade inte någon förekomst av virus, men på grund av osäkra resultat kan inga säkra slutsatser dras. Fortsatt forskning på bladlöss kan leda till en ökad kännedom om korrelationen mellan den
vektorburna virusöverföringen och virusepidemier i grödor. Denna kunskap kan i sin tur vara användbar i utformandet av riktlinjer av en precis användning av insekticider. Det skulle resultera i en säkrare skörd, reducerade ekonomiska förluster och en minskad miljöpåverkan.

Main title:Molecular detection of luteovirus and polerovirus
Subtitle:in oat, broad bean, soybean and aphids
Authors:Sköldberg, Ellen
Supervisor:Kvarnheden, Anders
Examiner:Lundquist, Per-Olof
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:198
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology
Keywords:barley yellow dwarf virus, bean leafroll virus, RT-PCR, food production, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18799
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18799
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:English
Additional Information:Published in the series "Examensarbete / Institutionen för växtbiologi"
Deposited On:02 May 2023 07:10
Metadata Last Modified:03 May 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics