Home About Browse Search
Svenska


Kopra, Emma-Kaisa, 2023. Parametrar och provtagningspunkter : En fallstudie av hur dricksvattenanläggningar påverkas av krav i nya dricksvattenföreskrifter. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
854kB

Abstract

De nya nationella dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 som reglerar dricksvattenkvalitet trädde i kraft den 1 januari 2023. Detta arbete har gjorts i samverkan med Knivsta kommun i syfte att beskriva hur dricksvattenanläggningar i kommunen påverkas av krav i de nya dricksvattenföreskrifterna. Inledningsvis gjordes en översikt över vilka krav som skiljer sig åt mellan de tidigare och de nya dricksvattenföreskrifterna. Tre dricksvattenverksamheter i Knivsta kommun analyserades sedan närmare i relation till kraven i de nya dricksvattenföreskrifterna med huvudfokus på de krav som förändrats eller tillkommit. Resultaten visade att dricksvattenverksamheterna delvis omfattas av färre krav än förut men delvis också av mer omfattande krav. Två av verksamheterna som analyserades omfattas inte längre av krav på att genomföra faroanalys men kommer sannolikt att behöva genomföra undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid flera provtagningspunkter än innan. En av verksamheterna kommer sannolikt fortsättningsvis omfattas av krav på att genomföra faroanalys samt behöva genomföra motsvarande antal eller fler undersökningar av dricksvattenkvaliteten än innan. Att genomföra fler undersökningar ger sannolikt en högre administrativ och ekonomisk belastning för verksamheterna men kan samtidigt ge bättre förutsättningar för att tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet. Mer forskning behövs för att utreda hur dricksvattenanläggningar i praktiken kan uppfylla gränsvärden för parametrar som tillkommit i och med de nya dricksvattenföreskrifterna.

,

The most recent national drinking water regulations LIVSFS 2022:12 regulate drinking water quality and came into force on January 1, 2023. This work has been done in collaboration with Knivsta municipality with the aim of describing how drinking water facilities in the municipality are affected by requirements in the new drinking water regulations. Initially, an overview was made of differences between the previous and the new drinking water regulations. Three drinking water facilities in Knivsta municipality were then analyzed in greater detail regarding the requirements of the new drinking water regulations with the main focus being requirements that have changed or been added. The results showed that drinking water facilities, in some instances, need to meet fewer requirements, but partly also need to meet more extensive requirements. Two of the facilities that were analyzed are not required to carry out a hazard analysis, but will likely need to investigate drinking water quality at more sampling points than before. One of the facilities will likely still be required to carry out a hazard analysis as well as carry out the same amount or more examinations of the drinking water quality than before. Carrying out more investigations of the drinking water quality probably results in a higher administrative and financial burden for the facilities, but can at the same time provide better conditions for supplying drinking water of good quality. More research is needed to investigate how drinking water facilities can meet limit values for parameters that need to be examined further on since the new drinking water regulations.

Main title:Parametrar och provtagningspunkter
Subtitle:En fallstudie av hur dricksvattenanläggningar påverkas av krav i nya dricksvattenföreskrifter
Authors:Kopra, Emma-Kaisa
Supervisor:Nordin, Annika and Gustafsson, Elina
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:06
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:dricksvatten, lagstiftning, föreskrift, dricksvattenkvalitet, dricksvattenanläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18971
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18971
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2023 05:56
Metadata Last Modified:22 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page