Home About Browse Search
Svenska


Persson, Annelie, 2023. Anledningar till att lantbrukare avvecklar sin lantbruksverksamhet : en kvalitativ intervjustudie med lantbrukare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society


Full text not available

Abstract

Examensarbetet bygger på en litteraturgenomgång samt kvalitativa semistrukturerade
intervjuer med sju svenska lantbrukare. Syftet med studien är att undersöka anledningar till
varför lantbrukare avvecklar sina lantbruksverksamheter samt få djupare förståelse kring
lantbrukarnas beslut.
Lantbrukare utsätts för utmaningar. Alltifrån generationsskifte, klimatförändringar,
konkurrens och psykisk ohälsa. Att vara lantbrukare är en livsstil och det är därför inte lätt att
lägga ner sin verksamhet då livssituation förändras. Anledningar till att lantbrukare slutar med
lantbruk är ett viktigt ämne för svensk självförsörjning. Situationen påverkar hela samhället
och landskapet. Under de senaste åren har antalet lantbrukare blivit färre och
jordbruksföretagen större. Strukturomvandling har gjort så att företagen går från att vara
familjeföretag till större lantbruksföretag med specialisering. Detta innebär att
verksamheterna går från att ägas och drivas av en familj till att en lantbruksverksamhet med
anställda.
Resultatet visar att alla av de intervjuade lantbrukare har avvecklat sin lantbruksverksamhet
på grund av generationsskifte och ålder. Lantbrukarna nämner även andra bakomliggande
faktorer som har påverkat deras beslut. Tillexempel lönsamhet och begränsningar av att inte
kunna investera i mark och maskiner. Idag bor många av lantbrukarna kvar på gårdarna och
har andra sysselsättningar inom den gröna sektorn.
Slutsatsen är att beslutet att avveckla sin lantbruksverksamhet hänger ihop med flera
anledningar men i denna studie har generationsskifte och ålder varit de största anledningarna.

Main title:Anledningar till att lantbrukare avvecklar sin lantbruksverksamhet
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie med lantbrukare
Authors:Persson, Annelie
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Arbetsbelastning, frihet, generationsskifte, lantbrukare, lönsamhet, markkostnader, pensionsålder, strukturomvandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19339
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19339
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 10:41
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics