Home About Browse Search
Svenska


Ridderbjelke, Daniel and Forslund, Gustav, 2023. Hur påverkar viltskador ett framtida granbestånd? : en studie av en försöksyta på Asa försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett omfattande problem i det svenska skogsbruket är de skador som klövviltet orsakar på ungskog.
Den vanligaste uppfattningen i det svenska skogsbruket är att granen inte påverkas mycket av viltskador trots att den anses vara härdigare än exempelvis tall och vissa lövträd. En uppföljningsstudie har gjorts avseende viltskador i ett granbestånd på Asa försökspark som SLU driver i Småland. Syftet med studien var att undersöka hur skador orsakade av vilt verkligen påverkar ett granbestånds kvalitet och höjd- samt volymtillväxt. Försöksytan på ett hektar som undersöktes var ett konventionellt sydsvenskt granbestånd som planterades 2004 där tre totalinventeringar av beståndet tidigare gjorts. År 2006, 2007 och 2009. Vid dessa mätningar noterades förutom höjd även vilka stammar som skadats av vilt. Dessa 344 träd letades sedan upp i vår uppföljningsstudie år 2023. Beståndet var etablerat på ett sådant vis att raderna var lätta att följa för att hitta rätt träd som alla hade ett unikt nummer. Från de tidigare mätningarna kan konstateras att höjden 2009 var avsevärt lägre på de träden som utsatts för viltskador av något slag.

Vid fältarbetet 2023 noterades höjd, diameter och kvalitetsfel på stammen enligt Biometrias standard hos de viltskadade träden och lika många oskadade granar. Till följd av att vissa stammar skadats eller dött sedan 2009 blev samplet till slut 287 viltskadade och 287 oskadade träd som togs med i beräkningarna. Vi tror att en viss avgång till följd av vegetationskonkurrens och torka har gjort att en viss andel av träden dött även efter 2009. I vissa få tillfällen var det svårt att hitta rätt träd till följd av diffusa rader i beståndet och då har dessa valt ut noggrant så rätt träd verkligen har tagits med. Detta för att kunna jämföra hur viltets skador påverkar granbeståndet i stort genom att jämt sprida ut lika många betade som obetade träd i beståndet. Under fältarbetet noterades kvalitetsfelen för det mesta okulärt medan höjd och diameter mättes med höjdmätare respektive klave och antecknades i en handdator.

Uppföljningen som genomfördes vintern 2023 resulterade i att genomsnittshöjden för de betade stammarna var 78,1 decimeter medan de obetade granarna hade en genomsnittlig höjd på 88,2 decimeter. Sett ur ett höjdtillväxts-perspektiv så är de betade stammarna mer hämmade än de oskadade och detta har bevisats med 99 procents säkerhet. Kvalitetsfel på stammen noterades också och även där fanns en signifikant skillnad. 46,7 procent av de betade stammarna hade någon form av virkesfel på stammen och 25,1 procent av de obetade hade kvalitetsfel. Även detta är statistiskt bevisat med 99,9 procents säkerhet. En enklare volymberäkning visade att de betade stammarna innehöll 9,15 m3sk och de obetade innehöll 12,46 m3sk. Även i det hänseendet fanns alltså en väsentlig skillnad.

Slutsatsen av vår studie är att skador orsakade av klövvilt på granungskog har större påverkan på beståndet än vad som är känt i skogsbruket. Alla tre faktorer som vi undersökte visade att de betade stammarna definitivt var mer hämmade än de obetade.

,

A widespread problem in the Swedish forestry is the damages caused by roedeer, moose, fallow deer and red deer on young spruce stands. The usual perception in the Swedish forestry is that Norway spruce is persistent to these kinds of damages and isn’t affected very much. A study of a forest stand consisting of Norway spruce has been made at Asa forest research station in Småland, Sweden. The area studied was planted in 2004 and has previously been measured at three occasions, in 2006, 2007 and 2009. At the three mentioned inventories the height of each individual tree was noticed. If the tree was damaged by game to any extent, a note was made as well. Also, the degree of damage was noted and what type of damage that was made. For example, forest grazing, twig browsing and bark damage has been written down as different type of damages. Forest grazing resulting in the apical leader of the tree being removed was the most common damage in the three inventories made. These factors have been written down and has been matched to the individual tree with a unique number. Therefore, the damaged trees can be followed and studied during a long time.

The purpose of our study is to get more knowledge about the problem. In what way is the forest stand affected due to the damages done by the game? The study aims to find out if the quality as well as height- and volume growth is affected by the damages that the trees endured at an early stage when the trees were small and fragile. The study consists of finding the tree individuals that was damaged in the latest inventory and comparing the data from these trees with the same number trees that we know hasn’t been damaged by game. At the latest performed inventory in 2009, a total of 344 trees were damaged by game to any form of extent. From the measurements of the latest inventory, we made the conclusion that the damaged trees were much shorter than the undamaged trees.

As a result of damages to the trees that has occurred later than that, our study was made on 287 damaged trees and 287 undamaged trees. Unfortunately, the sample became smaller than expected due to trouble in finding the right tree in some rows in the stand as well as some trees were damaged by wind or killed by drought or other factors. The purpose of our study made in the winter of 2023 was to measure height, diameter and note any quality errors visible on the stem that would cause a quality downgrade on the timber according to Biometria’s standards
.
The study in 2023 showed that the average height of the trees damaged by game was 78,1 decimeters compared to the undamaged trees that in average had a height of 88,2 decimeters. This shows that the trees that has been exposed to browsing is definitely less vital than the trees that hasn´t been affected by the animals. When we compared the number of quality errors on the stem, we came to the conclusion that 46,7 percent of the damaged trees had any quality errors, compared to 25,1 percent for the undamaged trees. An estimation of the growing stock of the undamaged and damaged trees was made. The results were quite obvious, the 287 damaged trees had a standing volume of 9,15 cubic meters compared to 12, 46 cubic meters standing volume for the 287 undamaged trees.

The conclusion of the study is that Norway spruce in young stands is a inhibited by the damages done by the Swedish game. The usual perception in Swedish forestry that the spruce isn’t harmed by damages made by ungulates should according to our study be questioned.

Main title:Hur påverkar viltskador ett framtida granbestånd?
Subtitle:en studie av en försöksyta på Asa försökspark
Authors:Ridderbjelke, Daniel and Forslund, Gustav
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:22
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:viltbetning, gran, kvalitetsfel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19577
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19577
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2023 08:25
Metadata Last Modified:03 Nov 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics