Home About Browse Search
Svenska


Kullberg, Mathilda, 2023. Insekter som livsmedel : attityder och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
744kB

Abstract

Insekter som livsmedel är ett fenomen som sedan länge varit vanligt i flera länder utanför EU. Nu står vi inför en tid där denna form av livsmedel också introduceras i Europa och specifikt Sverige. Denna uppsats behandlar attityder kring insekter som livsmedel och hur dessa påverkar framtidsutsikten för en etablering av detta livsmedel på den svenska matmarknaden. Uppsatsen är utförd med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer har utförts i syfte att undersöka vilka typer av attityder som kan finnas hos människor i Sverige. Materialet från intervjuerna analyseras med hjälp av ett flertal begrepp. Dessa begrepp är exempelvis livsmedelsneofobi, världsbild och livsmedelskännedom. Resultaten visar bland annat att flera faktorer såsom världsbild, livsmedelskännedom, och tillit till matbutiker kan spela roll för en människas attityd gentemot insekter som livsmedel. Sammanfattningsvis visar resultaten på att medvetenhet om sådana attityder är av stor vikt vid lansering av nya livsmedel, som insekter, då marknadsföring, placering i matbutik och hur stor livsmedelskännedom potentiella kunder har gentemot insekter som livsmedel, kan avgöra huruvida en marknad kan etableras eller ej.

,

Insects as food is a phenomenon that has long been common in several countries outside the EU. We are now facing a time where this type of food is also being introduced in Europe including, Sweden. This essay deals with attitudes towards insects as food and how these affect the prospects for establishing this type of food on the Swedish food market. The essay is carried out using a qualitative method where interviews have been realized with the aim of investigating what types of attitudes can be found among people living in Sweden. These results are then presented in combination with the application of several concepts. These concepts are, for example, food neophobia, worldview and food familiarity. The results show, among other things that several factors such as world view, food knowledge, and trust towards grocery stores can have impact on a person's attitude towards insects as food. In summary, the results show that caution is of great importance when launching new foods, such as insects, as marketing, placement in grocery stores and the level of food knowledge potential customers have in relation to insects as food, can determine whether a market can be established or not.

Main title:Insekter som livsmedel
Subtitle:attityder och möjligheter
Authors:Kullberg, Mathilda
Supervisor:Bengtsson, Amanda
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:insekter, livsmedel, livsmedelsneofobi, livsmedelskännedom, produktkännedom, världsbild, antropocentrism, biocentrism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 06:53
Metadata Last Modified:16 Jun 2023 06:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics