Home About Browse Search
Svenska


Khoshnaw, Safin Mahdi, 2023. Val av lokalproducerade frukter och grönsaker i säsong - en väg mot hållbar konsumtion?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Båda nationellt och internationellt står säkerställning och arbete mot en hållbar konsumtion och produktion på agendan. Detta kan kopplas till alla de 17 globala hållbarhetsmålen som styr mot Agenda 2030, liksom flera av Sveriges miljömål. Rekommendationen från livsmedelsverket är konsumtion av minst 500 gram frukter och grönsaker om dagen, och ju större andel av kosten som utgörs av dessa desto bättre för miljön och klimatet och inte minst för hälsan.
Denna uppsats försöker genom en omfattande litteraturstudie svara på frågan om hur konsumenternas val av lokalproducerad frukt och grönsaker i säsong kan bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion. För att kunna svara på denna fråga var det nödvändig att ta reda på vad som menas med lokalproducerat och säsong, vilket behandlas i uppsatsens bakgrund.
Flera studier visar tydligt alla fördelarna som är förknippade med ett kosthåll med rikliga mängder frukt och grönsaker. Ännu större fördelar däribland ett betydligt lägre miljö- och klimatavtryck kan uppnås av att välja lokalproducerat och säsonganpassade frukter och grönsaker som alternativ till dem som till exempel produceras i växthus, och ännu större effekt har det om man ersätter animaliska produkter med dessa.
Dock sett från ett större perspektiv och hela livsmedelssektorn tagit i betraktning är effekten av konsumtion av frukter och grönsaker efter säsong och lokalproducerat ganska lågt. Andra åtgärd, särskild reduktion i konsumtion av animaliska produkter, och minskning av matsvinnet är också viktiga aspekter av en hälsosam och hållbar kostvana.

,

Both nationally and internationally, ensuring and working towards sustainable consumption and production are on the agenda. This can be linked to all 17 global sustainability goals that steer towards Agenda 2030, as well as several of Sweden's environmental goals. The recommendation from the National Food Agency (Livsmedelsverket) is consumption of at least 500 grams of fruits and vegetables a day, and the greater proportion of the diet that consists of these, the better for the environment and the climate and not least to our health.
Through an extensive literature review, this thesis tries to answer the question of how consumers' choice of locally produced fruit and vegetables in season can contribute to more sustainable consumption and production. To answer this question, it was necessary to find out what is meant by locally produced and seasonal, which is brought up in the background of this essay.
Several studies clearly show the many benefits associated with a diet with rich amounts of fruits and vegetables. Even greater benefits, including a significantly lower environmental and climate footprint can be achieved by choosing locally produced and seasonal fruit and vegetables as alternatives to those produced in for example greenhouses, and it has an even greater effect if these replace animal products.
However, seen from a larger perspective and the entire food sector considered, the effect of consumption of fruits and vegetables according to season and locally produced is quite low. Other measures, particularly reduction in consumption of animal products, and reduction of food waste are also important aspects of a healthy and sustainable diet.

Main title:Val av lokalproducerade frukter och grönsaker i säsong - en väg mot hållbar konsumtion?
Authors:Khoshnaw, Safin Mahdi
Supervisor:Persson Hovmalm, Helena
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:05
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:frukt och grönsaker, lokalproducerat, säsong, hållbar konsumtion, hållbar produktion, miljö, klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18927
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 06:41
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page