Home About Browse Search
Svenska


Isaksson, Kristina, 2023. Att vara och verka på en plats : en studie om små livsmedelsföretagare i Falköpings kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
714kB

Abstract

I denna uppsats undersöks små livsmedelsföretagare på landsbygden och deras relation till plats och nätverk. Studien utgörs av fyra kvalitativa intervjuer med små livsmedelsföretagare i Falköpings kommun. Ämnet har varit av intresse då småskalig livsmedelsproduktion är med och bidrar till en levande landsbygd, samt det faktum att antalet företag inom livsmedelsbranschen på landsbygden i Falköpings kommun har ökat. Detta väcker frågor om företagares upplevelse och relation till platsen där de verkar. Studien visar att relationen mellan nätverk och plats är med och bidrar till att skapa lokala gemenskaper och att stärka platsidentiteten. Företagarna tyckte det var viktigt att vara med i olika nätverk, dels för att gynna sina egna företag, dels för att kunna hjälpa andra företag genom att exempelvis tipsa sina egna kunder om andra företag i trakten. Det framkommer även att företagarnas relation till platsen låg till stor grund för att företagen startades, samtidigt som alla företagare är medvetna om att platsen de verkar på inte lever i ett vacuum utan ständigt är i kontakt med omvärlden och att omvärlden även den är viktig för att företaget ska fungera.

,

This study examines small food entrepreneurs in rural areas and their relationship with place and networks. The study consists of four qualitative interviews with small food entrepreneurs in Falköping municipality. The topic has been of interest because small-scale food production contributes to a vibrant rural area, and the fact that the number of companies in the food sector in rural areas in Falköping municipality has increased. This raises questions about entrepreneur’s experience and relationship to the place where they operate. The study shows that the relationship between network and place is contributing to the creation of local communities and the strengthening of place identity. The entrepreneurs thought it was important to be part of various networks, partly to benefit their own companies, and partly to be able to help other companies by, for example, recommending their own customers to visit other companies in the area. It also appears that the entrepreneurs' relationship with the place was a major reason for starting the businesses, at the same time all entrepreneurs are aware that the place they operate in does not live in a vacuum but is constantly in contact with the outside world and that the outside world is also important for the business to function.

Main title:Att vara och verka på en plats
Subtitle:en studie om små livsmedelsföretagare i Falköpings kommun
Authors:Isaksson, Kristina
Supervisor:Westerdahl, Sara
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:företagande, livsmedelsföretag, nätverk, plats, platsidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500593
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500593
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2023 08:42
Metadata Last Modified:21 Jun 2023 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics