Home About Browse Search
Svenska


Hannerz, Sara, 2023. Effekten av exenatid på insulinresponsen hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Insulindysreglering (ID) är en central del av ekvint metabolt syndrom (EMS), en samling risk-faktorer som predisponerar för utveckling av fång hos häst. Fång är ett vanligt och mycket smärtsamt tillstånd, men går att förebygga hos hästar med EMS genom olika profylaktiska åtgärder. Behand-lingsstrategin inkluderar anpassad utfodring, hovvård och motion, men farmakologisk behandling kan utgöra ett komplement om dessa åtgärder är otillräckliga. I dagsläget finns inga läkemedel registrerade med indikation för behandling av EMS hos häst. Därför finns ett behov av forskning inom detta område. Syftet med den aktuella studien var att undersöka behandlingseffekten av exenatid på det postprandiella insulinsvaret efter ett oralt sockertest (OST) och på β-cellresponsen under en Graded Glucose Infusion (GGI).
Fyra hästar av olika raser, varav tre insulindysreglerade, ingick i studien. Studiedesignen inklude-rade överkorsning mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Hästarna genomgick först ett OST (0,2 ml/kg Dansukker glykossirap) 30 minuter efter administration av exenatid eller placebo. Testet pågick under totalt 3 timmar. Blodprov togs 5 minuter före samt 15 och 30 minuter efter administra-tion av glukossirap. Därefter togs blodprov var trettionde minut. Hästarna genomgick två dagar senare en GGI (stegvis ökande glukosinfusion var 40:e minut) 30 minuter efter administration av exenatid eller placebo. Blodprov togs 5 minuter före testets början, därefter var 10:e minut under de 4 timmar testet pågick. Efter 11 dagars washout upprepades de båda provokationstesterna. De hästar som mottog aktiv substans under period 1 erhöll placebo under period 2, och vice versa.
I studien sågs varierande resultat mellan de olika hästarna. En häst visade ett tydligt ökat postpran-diellt insulinsvar samt en ökad β-cellrespons efter behandling med exenatid, vilket talar för att läkemedlet kan vara kontraindicerat för behandling av EMS hos häst. Eftersom det aktuella läkemedlet är relativt ostuderat i detta avseende behövs fler studier för att utvärdera vilken effekt det har hos häst.

,

Insulin dysregulation (ID) is a central part of equine metabolic syndrome (EMS), a collection of risk factors predisposing horses for development of laminitis. Laminitis is a common and very painful condition. The treatment strategy includes adjusted feeding, hoof care and exercise, but if these measures are inadequate, they could be complemented by pharmacological treatment. There are currently no registered drugs for treatment of EMS in horses, hence there is a need for research in this area. The purpose with the present study was to investigate the treatment effect of exenatide on the postprandial insulin response after an oral sugar test (OST) and on the β-cell response during a Graded Glucose Infusion (GGI).
Four horses of different breeds, of which three were insulin dysregulated, were included in the study. The study was a randomized double-blind, two-period crossover study between the intervention group and the control group. Initially the horses underwent an OST (0.2 ml/kg Dansukker glucose syrup) 30 minutes after administration of exenatide or placebo. The total duration of the test was 3 hours. Blood samples were collected 5 minutes prior to as well as 15 and 30 minutes after administration of glucose syrup, after which blood samples were collected every 30 minutes. Two days later the horses underwent a GGI (gradually increasing glucose infusion every 40 minutes) 30 minutes after administration of exenatide or placebo. Blood samples were collected 5 minutes prior to the beginning of the test and then every 10 minutes during a total test time of 4 hours. After 11 days of washout the two tests were repeated. The horses that received the active substance during the first period received placebo during the second period, and vice versa.
Varied results were observed between the different horses in the study. One horse had a pronounced increase in postprandial insulin response as well as an increase in β-cell response after treatment with exenatide, which indicates that the drug may be contraindicated for treatment of EMS in horses. Further studies are required to evaluate the effect of the drug in horses.

Main title:Effekten av exenatid på insulinresponsen hos häst
Authors:Hannerz, Sara
Supervisor:Bröjer, Johan and Truelsen Lindåse, Sanna
Examiner:Nostell, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:ekvint metabolt syndrom, häst, exenatid, GLP-1-analog, OST, GGI
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20040
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 06:39
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics