Home About Browse Search
Svenska


Jakuszewska, Aleksandra, 2023. Reimagining Musikhusparken : a program proposal linking biophilic design, social well-being, and cultural vibrancy in Aarhus Central Park. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Landscape architects and planners have an important role in enhancing urban resilience by shaping public spaces, particularly green areas. Urban densification, although seen as a sustainable solution for city expansion, carries a risk of reducing the green areas within a city. This in turn creates an urgent importance of developing high-quality green spaces. As the city of Aarhus grapples with the challenge of its growing population, Musikhusparken plays a crucial role in serving as a central green oasis within its dense urban context. However, in its current state, the park falls short of its potential. It neither reflects the municipality’s vision for a vibrant, resilient urban environment nor fully serves the community's diverse needs. Recognizing this gap underscores the need for the park’s revitalization. This thesis aims to generate a program proposal for Musikhusparken, incorporating the principles of biophilic design, fostering social well-being, and accentuating cultural vibrancy to create a resilient urban environment within Aarhus City. To accomplish this, the study uses several methods, having the Research by Design approach as its structural backbone. Building on three main principles – linking people and nature, city, and culture – this study shows that by blending biophilic design, social well-being, and cultural vibrancy, parks can become pillars of urban resilience, promoting citizens’ well-being.

,

Landskapsarkitekter och planerare har en viktig roll i att öka en stads resiliens genom att forma offentliga platser, särskilt grönområden. Stadsförtätning, som ses som en hållbar lösning för stadsexpansion, innebär en risk för att grönområdena i staden minskar. Detta skapar i sin tur ett akut perspektiv av att utveckla högkvalitativa grönområden. När staden Aarhus handskas med utmaningen av sin växande befolkning, spelar Musikhusparken en avgörande roll i att fungera som en central grön oas inom sin tätbefolkade stadsmiljö. Emellertid når parken inte sin fulla potential i sitt nuvarande tillstånd. Den återspeglar varken kommunens vision om en livlig, resilient stadsmiljö eller tillgodoser till fullo samhällets olika behov. Att uppmärksamma denna brist understryker behovet av att revitalisera parken. Detta arbete syftar till att generera ett programförslag för Musikhusparken, som integrerar principerna för biofilisk design, främjar socialt välbefinnande och framhäver kulturell livlighet för att skapa en resilient stadsmiljö inom Århus stad. För att åstadkomma dessa mål använder detta arbete flera metoder och tillvägagångssättet Research by Design som sin strukturella uppbyggnad. Genom att bygga på tre huvudprinciper – att koppla samman människor och natur, stad och kultur – visar detta arbete genom att kombinera biofilisk design, socialt välbefinnande och kulturell livlighet kan parker bli pelare av en stads resiliens och främja medborgarnas välbefinnande.

Main title:Reimagining Musikhusparken
Subtitle:a program proposal linking biophilic design, social well-being, and cultural vibrancy in Aarhus Central Park
Authors:Jakuszewska, Aleksandra
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Åkerblom, Petter and Santesson, Bruno
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Musikhusparken, Aarhus, urban resilience, biophilic design, social well-being, cultural vibrancy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500674
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:27 Oct 2023 07:56
Metadata Last Modified:28 Oct 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics