Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Theodor, 2023. Indikatorer för hållbarhet på små mjölkgårdar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den pågående minskningen av antalet mjölkgårdar i Sverige har drabbat mindre besättningar särskilt hårt. Små mjölkgårdar läggs ner i större utsträckning än stora, och många av de återstående utökar sin mjölkproduktion för att klara sig i konkurrensen. Strukturomvandlingen från många små till färre stora mjölkgårdar väcker frågor om vad som går förlorat när små mjölkgårdar försvinner. Samtidigt har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare i samhällsdebatten, inte minst vad gäller lantbruket.
I detta arbete undersöktes flera aspekter med betydelse för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet samt produktions- och djurhälsofaktorer på mjölkgårdar utifrån vetenskaplig litteratur. Indikatorer för att undersöka dessa faktorer på gårdsnivå togs fram och testades på åtta svenska mjölkgårdar med högst 65 mjölkkor genom intervjuer med lantbrukare. Styrkor och svagheter hos dessa indikatorer, och förslag på indikatorer som kan användas för att utvärdera hållbarhet på gårdsnivå i framtiden, diskuterades. Det bedömdes finnas goda möjligheter att använda de undersökta indikatorerna för att utvärdera relevanta aspekter av hållbarheten på små svenska mjölkgårdar.

,

The ongoing decline of the number of dairy farms in Sweden has affected smaller herds particularly hard. Small dairy farms are being closed down to a greater extent than large ones, and many of the remaining ones expand their dairy production in order to survive. The structural change from many small to fewer large dairy farms invokes questions of what is lost when small dairy farms disappear. Simultaneously, issues of sustainability have come to the forefront of societal discourse, not least when it comes to agriculture.
This thesis investigated several aspects influencing environmental, economic, and social sustainability together with production and animal health factors on dairy farms from scientific literature. Indicators for studying these factors on a farm level were developed and tested on eight Swedish dairy farms with no more than 65 dairy cows through interviews with farmers. Strengths and weaknesses of these indicators, and suggestions of indicators that may be used to evaluate on-farm sustainability in the future, were discussed. The feasibility of using the studied indicators to evaluate relevant aspects of sustainability on small Swedish dairy farms was deemed good.

Main title:Indikatorer för hållbarhet på små mjölkgårdar i Sverige
Authors:Eriksson, Theodor
Supervisor:Ekman, Lisa and Tidåker, Pernilla
Examiner:Lindberg, Mikaela
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:mjölkkor, små mjölkgårdar, miljöpåverkan, hållbarhet, miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, djurhälsa, indikatorer, hållbarhetsindikatorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19031
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19031
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 10:24
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics