Home About Browse Search
Svenska


Elveskog, Tilda and Åhlén, Mira, 2023. Den lilla skolgården : gestaltning i relation till barns fysiska aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa och välmående, men faktum är att världens befolkning rör sig allt mindre. Studier visar att få barn är tillräckligt fysiskt aktiva i förhållande till de rekommendationer som finns vilket kan ge många negativa konsekvenser för enskilda individer såväl som för samhället i stort. Frågan om hur barn kan aktiveras är därmed ett viktigt ämne. I Sverige spenderar majoriteten av barnen en stor del av sin tid i skolan, vilket gör skolgården till en plats med stor potential att starkt påverka hur aktiva eleverna är. Trots detta är trenden att skolgårdarnas yta blir allt mindre, vilket medför att viktiga funktioner och kvaliteter som bidrar till fysisk aktivitet, såsom grönytor, riskerar att utebli. Landskapsarkitekter som arbetar med gestaltning av skolgårdar har en viktig roll i att tillfredsställa behoven om fysisk aktivitet och begränsningen i yta kan bli en betydande svårighet. Syftet med uppsatsen är att bättre förstå hur gestaltningen av en liten skolgård kan påverka elevernas fysiska aktivitet och hur landskapsarkitekter kan förhålla sig till befintlig vägledning kring detta. Genom en fallstudie, där Katarina Norra skolgård i Stockholm har undersökts, exemplifieras den lilla skolgården och genom platsbesök såväl som semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma landskapsarkitekter har material till studien samlats in. Utifrån resultaten, och med Katarina Norra skolgård som exempel, diskuteras komplexiteten i frågan tillsammans med problematiken kring minskande skolgårdsytor. Studien visar att en alltför liten skolgård kan leda till att flera viktiga kvaliteter och funktioner som bidrar till elevernas fysiska aktivitet, såsom grönytor och varierande zoner anpassade efter olika behov och åldrar, blir svårare att inkludera.

,

Although physical activity is a prerequisite for health and wellbeing, the general population of the world is increasingly inactive, and studies show that few children are active enough in relation to the existing recommendations. This contributes to numerous consequences that could have negative impacts on both individuals as well as the society at large, which makes the topic on how to activate children an important matter. The vast majority of children in Sweden spend a large amount of their time in school, which makes the schoolyard a place with great potential to strongly influence how active the students are. Despite this, a growing trend is that the surface area of the schoolyards tends to decrease in size, which means that important functions and qualities that contribute to physical activity, such as vegetation, are at risk of being excluded. Landscape architects who work with designing schoolyards have an important role in satisfying the needs for physical activity, but the limited area can be a significant difficulty. The purpose of this essay is to better understand how the design of a small schoolyard can affect the students' physical activity and how landscape architects can work with to existing guidance regarding this. Material for the study has been collected by means of a case study, where Katarina Norra schoolyard has been investigated as an example of a small schoolyard in Stockholm, as well as semi-structured interviews with professional landscape architects. Based on the results, the complexity of the issue is discussed together with the problem of decreasing schoolyards. The study shows that a schoolyard that is too small can lead to difficulties in including several important qualities and functions that contribute to students' physical activity, such as green areas and varying zones adapted to different needs and ages.

Main title:Den lilla skolgården
Subtitle:gestaltning i relation till barns fysiska aktivitet
Authors:Elveskog, Tilda and Åhlén, Mira
Supervisor:Westerdahl, Sara
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Förtätning, fysisk aktivitet, skolgård, gestaltning, friyta, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500550
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500550
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2023 08:15
Metadata Last Modified:18 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics