Home About Browse Search
Svenska


Wiking, Carl, 2023. Transpiration hos tall, björk och gran : en jämförande studie. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management


Full text not available

Abstract

Uppsatsen behandlar transpiration hos tall (Pinus sylvestris), gran (Picea abies) och vårtbjörk (Betula pendula). Syftet med studien är att undersöka om transpirationen skiljer sig åt mellan dessa trädslag på individ- och beståndsnivå. Transpiration är en central process hos ett träd vilken i hög grad påverkar trädets tillväxt och vattenhushållning. Transpirationen påverkar även tillgången till vatten i de terrestra ekosystemen och förutsättningarna för liv och biologisk mångfald. I studien mättes savflöden hos 30 granar 30 tallar och 12 björkar under tre år. De uppmätta savflödena användes sedan för att visualisera skillnaderna i transpiration mellan de tre trädslagen. Med hjälp av gallringsmallar och befintliga beståndsdata skattades transpirationen i fyra typbestånd: tre monokulturer av gran, tall och björk samt en blandskog. Resultaten tyder på att björk och tall transpirerar mer än gran och indikerar även att det finns skillnader i hur mycket de olika trädslagen transpirerar vid olika tidpunkter under året. Resultaten kan användas för att belysa vilka konsekvenser skogsbrukets trädslagsval har för ett bestånds vattenhushållning.

,

This thesis explores transpiration dynamics for pine (Pinus sylvestris), spruce (Picea abies), and silver birch (Betula pendula). The purpose of the study is to investigate whether the transpiration is different for the mentioned species on individual- and stand level. The transpiration of a tree is of central importance for its functioning, intimately tied up with processes such as growth and water use. Stand transpiration affects the availability of water in terrestrial ecosystems and might thus have an effect on the biological diversity. In this study, sap flow was measured for 30 spruces, 30 pines and 12 birches for three years. The data was subsequently used to visualize differences in transpiration between the three different species. Through using thinning schedules and stand data the transpiration in four stands were estimated: three monocultures, pine, birch and spruce and one mixed forest. The results suggest that birch and pine transpire more than spruce and also indicate a difference in how much the different tree species transpire throughout the year. The results can be used to illustrate the consequences of tree species selection on stand water dynamics.

Main title:Transpiration hos tall, björk och gran
Subtitle:en jämförande studie
Authors:Wiking, Carl
Supervisor:Gutierrez Lopez, Jose
Examiner:Löfroth, Therese
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:22
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Transpiration, savflöde, björk, gran, tall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19142
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 08:30
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics