Home About Browse Search
Svenska


Badran, Nodar, 2023. En kartläggning av medvetenhet och kunskap kring allergener i kök som lagar mat till förskolor i Kalmar kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studierna har visat att andelen förekomst av matallergier hos barn varierar mellan 5-8%. Vanliga allergiframkallande livsmedel inkluderar mjölk, ägg, fisk, skaldjur, olika spannmål, nötter, frön och baljväxter som jordnötter och soja. Svåra allergiska reaktioner kan leda till anafylaktisk chock och kräver omedelbar behandling eftersom det kan leda till dödliga konsekvenser.
Kunskapen om allergier har ökat både i samhället som helhet och inom skolsystemet i allmänhet. Trots att kunskapen finns hos alla involverade parter i förskole stadiet, finns det fortfarande ett behov av kontinuerlig uppdatering.
Förskolan har en särskild betydelse när det gäller hantering av allergikost för barn. Otillräcklig hantering allergikost leder till allvarliga konsekvenser som skulle äventyra barnens hälsa och säkerhet. Syftet med studien var att utforska hur allergikost hanteras i kök som tillagar mat till förskolor i Kalmar kommun. Dessutom var målet att granska om rutinerna för hantering av allergena ämnen var tillräckliga.
För att genomföra denna studie utfördes oanmälda besök på 15 anläggningar i Kalmar kommun varav åtta mottagningskök som endast serverade mal, sex tillagningskök och ett centralkök. Genom intervjuer och observationer har personal inom barnomsorg och kök deltagit i studien. Informationen från dessa anläggningar har analyserats och sammanfattats för att få fram resultatet.
Resultaten visade att de flesta anläggningarna hade bra kontroll över tillagningen och hanteringen av allergenkost. De följde goda rutiner och metoder för att hantera födoämnesallergier. Åtgärder som att ha särskilda rum eller separata utrymme för allergen mat har vidtagits. I vissa anläggningar noterades endast ett fåtal avvikelser vilka främst handlade om bristande kunskap och utbildning inom hantering av allergenkost samt bristande separering av allergenfri kost från övrig mat.

,

The studies have indicated that the occurrence rate of food allergies in children ranges from 5% to 8%. Common allergenic foods include milk, eggs, fish, shellfish, various grains, nuts, seeds, and legumes like peanuts and soy. Severe allergic reactions can result in anaphylactic shock, necessitating immediate treatment to prevent fatal consequences.
Awareness of allergies has increased both in society at large and within the school system. However, despite the available knowledge, there is a need for ongoing updates.
Preschools play a crucial role in handling food allergies in children. Inadequate management of food allergies can have serious consequences that jeopardize children's health and safety.
The purpose of this study was to examine how food allergies are managed in kitchens that prepare meals for preschools in Kalmar municipality. The study also aimed to assess the adequacy of routines for handling allergenic substances.
To conduct the study, unannounced visits were made to 15 establishments in Kalmar municipality. These included eight reception kitchens that solely served meals, six preparation kitchens, and one central kitchen. Childcare and kitchen staff participated in the study through interviews and observations. The information gathered from these visits was analyzed and summarized to produce the results.
The results indicated that most facilities exhibited good control over the preparation and handling of allergenic food. They followed proper routines and methods for managing food allergies. Some measures, such as having dedicated rooms or separate areas for allergen-free food, had been implemented. However, a few deviations were observed in certain establishments, primarily related to a lack of knowledge and training in handling allergenic food, as well as inadequate separation of allergen-free food from other food items.

Main title:En kartläggning av medvetenhet och kunskap kring allergener i kök som lagar mat till förskolor i Kalmar kommun
Authors:Badran, Nodar
Supervisor:Johansson, Monika and Almaghout, Hassan
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:12
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:allergener, allergikost, Kalmar, rutiner och IgE-medierad allergi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19040
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 11:14
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics