Home About Browse Search
Svenska


Sollander, Evelina, 2023. Förändrade genusrelationer i en ny grön våg : en undersökning om hur genusroller och genusrelationer utmanas och förändras i omställningen till ett mer självhushållande liv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
759kB

Abstract

Nya gröna vågen är mer än bara en trend, snarare förespås den vara en ny framtida standard av flertalet forskare. Trots det har lite forskning gjorts kring gröna vågen och än mindre i förhållande till genusrelationer. Därav finner jag det betydelsefullt att undersöka hur tillskrivna genusroller utmanas eller förändras i samband med att familjer flyttar från stad till land för ett mer självhushållande liv. Att förändra sin livssituation så radikalt som att flytta från ett liv i staden till ett mer självhushållande liv på en gård innebär en stor ökning av nya sysslor, som kräver ny kunskap och därtill förhandlingar om vad som ska utföras, när det ska utföras, hur det ska utföras och framför allt vem som ska utföra det. De nya sysslorna innefattar såväl praktiskt som mentalt (osynligt) arbete.

Den här undersökningen bidrar med nya perspektiv till hur och när genusnormer skapas och reproduceras inom vad som kallats för den nya gröna vågen. I flera hushåll reproduceras traditionella genusroller som bygger på hur arbetsfördelningen av hushållsarbetet såg ut innan flytt, i några familjer utmanas genusrollerna och i ett par av hushållen innebär den nya livssituationen förändrade genusroller. Gemensamt för grönavågarna i den här undersökningen är att de saknar förkunskaper av självhushåll och lantbruk. I stället förenas de i nyfikenhet, intresse och ett gemensamt driv att tillsammans klara livet på en gård. Till följd uppstår ett samarbete som kan förstås som en mer jämställd genusrelation.

,

The new green wave is more than just a trend, it’s rather predicted to be a new future standard by several researchers. Despite that, little research has been done when it comes to this specific phenomenon and even less in the relation to gender. Hence, I find it important to investigate how ascribed gender roles are challenged or changed in connection with families moving from urban to rural areas for a more self-sufficient life. Changing one´s life situation so radically comes with an increased number of new chores, which require new knowledge and in addition also negotiations about what is to be done, when it is to be done, how it should be carried out, and above all, who is supposed to carry it out. The new chores include both practical and mental (invisible) work.

This research contributes with new perspectives to how and when gender norms are created and reproduced within the new green wave. In several households, traditional gender roles are reproduced into the new context. In some families the gender roles are challenged and in a couple of the households the new life situation means changed gender roles. What the back-to-the-landers in this survey have in common is that they lack prior knowledge of self-sustaining and agriculture. Instead, they are united in curiosity, interest, and a common drive to manage life on a farm together. The joint work that can be understood as a more equal gender relation.

Main title:Förändrade genusrelationer i en ny grön våg
Subtitle:en undersökning om hur genusroller och genusrelationer utmanas och förändras i omställningen till ett mer självhushållande liv
Authors:Sollander, Evelina
Supervisor:Sandström, Emil and Wahlström, Nora
Examiner:Asztalos Morell, Ildikó
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gröna vågen, back-to-the-land, genus, genusordning, genuskodade sysslor, ansvarsfördelning, osynligt arbete, jämställdhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500665
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500665
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2023 07:31
Metadata Last Modified:02 Oct 2023 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics