Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Hanna, 2023. Pollinator communities on a landscape complexity gradient in southern Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Investigating how pollinator populations are affected by land use changes is crucial for predicting their persistence in the landscape and thereby the persistence of the significant service they provide to crop production. Pollinator populations are subjected to multiple threats, particularly overall intensification of cropping systems and landscape simplification.
I investigated how landscape complexity affects pollinator and plant communities, and how pollinators interact with plant species across time. Rough pastures on a gradient of landscape complexity were assessed for ground cover of flowers and of vegetative ground cover of flowering plants, by estimation in 20 squares of one m2 along two flower-rich transects of ten meters in each pasture. They were also sampled for pollinating insects by walking along the same transects and collecting them from flowers. The sites were spread out across Skåne in southern Sweden and sampled in early July, late July and early August of 2017.
Significant plant and floral shifts along the sampling period were observed. Floral resources decreased in late summer, potentially triggering population collapse of bumblebees. However, no effects of landscape complexity on plant and pollinator richness were observed. Similarly, I did not find relationships between landscape complexity and the percentage of bumblebees with long tongues (specialist bumblebees). However, there was a trend in higher proportion of female bumblebees, and a higher abundance of a red listed species (Bombus muscorum) in more complex landscapes.
My results show no clear relationships between landscape complexity and plant or pollinator richness. However, the positive trend between female bumblebees and landscape complexity suggest that collapse of bumblebee populations is delayed with more diversified floral resources. My results also show the importance of complex landscapes to maximize plant-pollinator interactions, while preserving red-listed species.

,

Pollinatörer i jordbrukslandskapet är viktiga för pollinering av somliga grödor, då man vet att pollinering ger ökad fruktsättning och därmed en högre skörd. Det gäller särskilt sådana grödor som odlas för en varierad växtföljd samt för att producera proteinrika skördeprodukter. Våra vilda pollinatörer är utsatta för ett flertal hot, särskilt en allt intensivare växtodling samt ett allt mer homogent jordbrukslandskap. Denna utveckling gör att det blir allt mindre föda och färre boplatser, vilket negativt påverkar deras möjligheter att upprätthålla stabila populationer.
Jag har tittat på hur landskapskomplexitet, i form av andel markyta i ett landskap som utgörs av annat än jordbruksmark, påverkar samhällen av pollinatörer och blommande växter i naturbetesmarker runtom i Skåne. Jag har även tittat på hur samhällen av pollinatörer och blommande växter ser ut över tid. Den övervägande delen av pollinatörerna som hittades i naturbetesmarkerna var humlor (80 %), följt av tambin (10 %) och övriga bin (10 %). Vilda pollinatörer utgjorde alltså 90 % av de pollinatörer som påträffades i naturbetesmarkerna.
Jag kunde konstatera att mängden blommor, och därmed tillgång av nektar och pollen, i naturbetesmarkerna var hög under hela juli, för att sedan sjunka markant till början av augusti. Jag kunde även se att andelen manliga humlor gick upp i början av augusti, och eftersom humlesamhällen kollapsar i slutet av varje sommar och endast då producerar manliga humlor, kan det vara ett tecken på samhällskollaps. Det skulle kunna vara så att brist på blommor bidrar till att humlesamhällen kollapsar redan i början av augusti.
Jag såg inga samband mellan landskapskomplexitet och antal arter av vare sig pollinatörer eller blommande växter. Inte heller mellan landskapskomplexitet och långtungade pollinatörer (vilka anses mera specialiserade än korttungade pollinatörer). Däremot såg jag tecken på färre manliga humlor i komplexa landskap, och det skulle kunna vara så att en jämnare tillgång på blommor över säsongen i komplexa landskap bidrar till att fördröja humlornas årliga samhällskollaps. Jag hittade även en rödlistad humleart i mer komplexa landskap.

Main title:Pollinator communities on a landscape complexity gradient in southern Sweden
Authors:Olsson, Hanna
Supervisor:Bommarco, Erik and Aguilera Nuñez, Guillermo
Examiner:Öckinger, Alistair
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:pollinator, bumblebee, rough pasture, semi-natural pasture, unimproved grazing, landscape complexity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19638
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19638
Language:English
Deposited On:21 Dec 2023 09:06
Metadata Last Modified:22 Dec 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics