Home About Browse Search
Svenska


Ahl, Saga, 2023. Genetiska defekter hos svenskt varmblod och islandshäst- hur hanteras de i avelsprogrammen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
738kB

Abstract

Kunskap om genetiskt nedärvda sjukdomar är viktigt för ett avelsarbete som syftar till att producera en frisk och hållbar häst. I denna litteraturstudie undersöks hur kunskapen om arvbarhet för vanliga sjukdomar påverkar avelsplanerna för det svenska varmblodet respektive islandshästen. Data utgörs av litteratur om osteochondros och fragile foal syndrome för den varmblodiga hästen respektive sommareksem och spatt för islandshästen, samt gällande avelsplaner för raserna. Resultatet visar att kunskapen om arvbarheten för sjukdomarna återspeglas i de respektive avelsplanerna där strategier införts för att hindra sjukdomarnas utbredning. För det svenska varmblodet gäller att hingstar med osteochondros inte får verka i aveln. Vidare gäller att bärare av allelen för fragile foal syndrom inte får korsas med varandra för att undvika att letalanlag uttrycks. Avelsplanen för islandshästen utesluter helt användningen av hingstar med spatt i aveln men lämnar större utrymme för tolkningar gällande sommareksem. En möjlig förklaring till att hästar med sommareksem tillåts verka i aveln är att isländska hästar på Island inte drabbas, medan exporterade hästar i hög utsträckning är drabbade. Ett uteslutande av hästar drabbade av sommareksem i aveln utanför Island skulle därför leda till en liten aktiv population med ökad risk för inavel.

,

Knowledge of genetically inherited diseases is important for breeding work aimed at producing a healthy and sustainable horse. This literature study investigates how knowledge of the heritability of common diseases affects the breeding plans for the Swedish Warmblood and the Icelandic horse. Data consists of literature on osteochondrosis and fragile foal syndrome for the warm-blooded horse and insect bite hypersensitivity and laminitis for the Icelandic horse, as well as current breeding plans for the breeds. The results show that the knowledge of the heritability of the diseases is reflected in the respective breeding plans where strategies are introduced to prevent the spread of the diseases. For the Swedish warmblood, stallions with osteochondrosis may not be used in breeding. Furthermore, carriers of the fragile foal syndrome allele must not be crossed with each other to avoid the expression of lethal traits. The breeding plan for the Icelandic horse completely excludes the use of stallions with spats in breeding but leaves more room for interpretation regarding insect bite hypersensitivity. One possible explanation for allowing horses with insect bite hypersensitivity in breeding is that Icelandic horses in Iceland are not affected, while exported horses are highly affected. Excluding horses affected by insect bite hypersensitivity from breeding outside Iceland would therefore lead to a small active population with an increased risk of inbreeding.

Main title:Genetiska defekter hos svenskt varmblod och islandshäst- hur hanteras de i avelsprogrammen?
Authors:Ahl, Saga
Supervisor:Johnsson, Martin
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:populationshistoria, osteochondros, FFS, sommareksem, spatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19038
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19038
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 11:00
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page