Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Fanny, 2023. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden. First cycle, G2E. uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I tävlingsgrenen fälttävlan är terrängdelen det som bedöms som mest fysiologiskt ansträngande för hästarna. Syftet med denna undersökning är att ta reda på det fysiologiska svaret under en träning på terrängmomentet i fälttävlan. Undersökningen ska redogöra för hur de svenska ekipagen fungerar i den fysiologiska ansträngningen under träning jämfört med tidigare studier som visar den fysiologiska ansträngningen i tävling, samt att jämföra terrängens disciplin med de andra vanliga disciplinerna dressyr och hoppning. Med frågeställningen av denna undersökning kan det genom tester påvisas att terrängdelen i fälttävlan är mer fysiologiskt ansträngande jämfört med tidigare studier från dressyrdelen och hoppdelen? Hur är det fysiologiska svaret under träning i terräng jämfört med tidigare studier i tävling?

Vid undersökningen användes det sju fälttävlansekipage. Innan mätningarna så deltog hästarna på en terrängträning, under mätningarna hoppade hästarna en terrängbana på 800 m. Banan reds två gånger i två olika tempon. Första rundan i ett lugnare tempo och andra rundan i ett högre tempo. Efter de två rundorna reds hästen i nedvarvning i cirka 4 minuter. För mätning av hjärtfrekvensen användes Polar hjärtfrekvensmätare. Blodproven analyserades med en The Edge laktatmätare. Tre blodprov togs från varje ekipage direkt efter varje runda av banan och efter nedvärmningen.

Resultatet visar att hjärtfrekvensen och laktaten var högre i runda 2 jämfört med runda 1, medan i runda 3 som var nedvarvning hann det inte bli någon större förändring i hjärtfrekvensen och laktatvärdena jämfört med runda 2.

Studiens slutsats visar att terrängen gav ett högre hjärtfrekvens- och laktatvärden jämförd med studierna av disciplinerna hoppning och dressyr. Slutsatsen för terrängträningen jämförd med tävlingen, visar att träningen är mer fysiologiskt ansträngande jämfört med tävling på samma nivå, men vid högre tävlingsnivå gav det ett högre resultat och detta beror på hästarnas nivå.

,

In three day eventing, the cross-country part is what is judged to be the most physiologically strenuous for the horses. The purpose of this study was to find out the physiological response during a training on the terrain part in the Cross-Country. The survey will report on how the Swedish crews work in the physiological effort during training compared to previous studies that show the physiological effort in competition and to compare the terrain discipline with the other common disciplines dressage and jumping. With the question of this study, can it be shown by tests that the terrain part in the field competition is more physiologically strenuous compared to previous studies from the dressage part and the jumping part? How is the physiological response during training in terrain compared to previous studies in competition?

In the survey, Seven Cross-Country crews were used. All horses jumped a terrain course of 800 m. The course was ridden twice at different paces. Heart rate and lactate levels were measured. From the results of the study and compared with other studies, you can see that the terrain gave a higher heart rate and lactate values compared to jumping and dressage. Thus can be ascertained that Cross-Country is more physiologically strenuous, with the exception compared with competition in the terrain, shows that the training gave a higher result in the physiological effort compared to a competition at the same levels. But in competitions for higher levels, the result of the survey were lower, it depends on the horses´ levels.

Main title:Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan
Subtitle:pilotstudie under svenska förhållanden
Authors:Hansson, Fanny
Supervisor:Connysson, Malin
Examiner:Karlsson, Morgan
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K149
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:Terrängträning, Fysiologiskt ansträngning, Hjärtfrekvens, Laktat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18638
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18638
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2023 08:31
Metadata Last Modified:22 Feb 2023 11:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics