Home About Browse Search
Svenska


Grassman, Julia and Ledberg, Ylva, 2023. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Kvaliteten på skolgårdar som utemiljö är mycket viktig för barn i deras vardag. En väl utformad utemiljö uppmuntrar till och möjliggör lek, vilket i sin tur är behövligt för barnens utveckling, hälsa och välmående. Detta arbete syftar till att undersöka hur lekvärden inkluderas på en nyanlagd skolgård i Uppsala kommun, vilket relateras till forskningsstudier och riktlinjer. Med hjälp av dokumentstudier undersöks kvaliteter för barns utemiljöer med relevans för skolgårdar där fokus läggs på lekvärden och grönska. En analys av Tiundaskolans skolgård görs sedan med utgångspunkt i dokumentstudierna samt en platsanalys där lekvärden och grönska inventeras. Även plan- och bygglagen samt riktlinjer för barns utemiljöer ligger till grund för analys och diskussion. Vid analysen framgick att skolgården innehåller många lekvärden men att den också är bristfällig i många avseenden, framförallt gällande tillgången till växtlighet samt skolgårdens storlek på friyta. Hårdgjorda ytor och bollplaner utgör stora delar av skolgårdens yta på bekostnad av vad som kan ge eller utgöra andra potentiella lekvärden. Slutsatsen av arbetet är att Tiundaskolans skolgård innehåller flertalet värden men att omfattande brister i utformning och kvaliteter, vad gäller framförallt ytstorlek och grönska, begränsar dess möjlighet att möta barns behov och att utgöra en god miljö för skolbarnen.

,

The quality of school yards as outdoor spaces is of great importance for children in their everyday lives. A well designed outdoor space encourages and makes play possible, which in turn is needful to children's development, health and wellbeing. This work intends to examine how play values are included in a newly built school yard in Uppsala in Sweden. This in turn, gets related to academic studies and official guidelines. Document studies are used to survey values for children's spaces, with relevance to school yards, where focus is placed on play values and greenery. An analysis of the school yard belonging to Tiundaskolan is then carried out with the document studies as basis along with a place analysis in which play values and greenery are examined. The Swedish Planning and Building Act and official guidelines are also addressed in relation to the school yard in the analysis and discussion. The analysis showed that many play values are present while the school yard also is lacking in many ways, primarily in regards to greenery and the size of the schoolyard. Impervious surfaces and playing surfaces for ball sports cover large parts of the schoolyards area at the expense of what could otherwise contribute to other potential play values. The conclusion is that the school yard belonging to Tiundaskolan has a number of play values, but that the design and qualities are substantially lacking in regards to above all the areas size and greenery, and that this limits the possibilities to meet children's needs and compose a good environment for schoolchildren.

Main title:Lekvärden och grönska på en urban skolgård
Subtitle:en undersökning av Tiundaskolans skolgård
Authors:Grassman, Julia and Ledberg, Ylva
Supervisor:Robling, Anna
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, skolgård, lekvärden, urban grönska, friyta, Tiundaskolan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500556
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500556
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2023 08:35
Metadata Last Modified:18 Apr 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics