Home About Browse Search
Svenska


Lundell, Frida, 2023. Platsens betydelse för växtnäringsläckage från jordbruksmark i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Växtnäringsläckage av kväve (N) och fosfor (P) från jordbruksmark tillför näringsämnen till hav och vattendrag. Det är viktigt att minska transporten av N och P av flera anledningar, då det bland annat är en stor bidragande faktor till övergödning. Fyra fält i nord-sydlig gradient från SLU:s Observationsfält på åkermark, som samlat in data sedan 1970-talet har undersökts i denna litteraturstudie och dataanalys. De fyra fälten representerar olika jordarter, växtodling och säsongsvariation. Programmet undersöker växtnäringsläckage, avrinning och odlingsåtgärder. Dräneringsvattenprover har insamlats varannan vecka med flödesproportionell provtagning, före installation av flödesproportionell provtagning togs manuella vattenprover. Analys gjordes av totalkväve (TN) och totalfosfor (TP). Fältet med störst transport och högst koncentration i dräneringsvattnet av TN karaktäriserades av mildare vintrar då fältet är beläget i södra Sverige, stor kornstorlek hos jordarten, stor nederbördsmängd och stor avrinning samt spannmål- och potatisodling. Fältet med störst transport och högst koncentration av TP karaktäriserades av erosionskänslig jordart med stor andel ler. Odlingen bestod av spannmålsproduktion. Störst utlakning av TP sker under höga flöden vid snösmältning.

,

Nutrient leaching of nitrogen (N) and phosphorus (P) from agricultural land supply nutrients to marine and freshwaters. It is important to reduce leaching of N and P for several reasons. For instance, nutrient enrichment affects the Baltic Sea through eutrophication. Four arable fields located in a north south gradient in Sweden have been studied, to examine what factors affect the nutrient leaching from agricultural land. The data used for this study is taken from Swedish long- term environmental monitoring of agricultural land. Water samples has been taken with manual samples (grab sampling) and flow- proportional sampling. The analysis was performed with regards to total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP). The characteristics of the field with the largest losses of TN is mild winter climate, large precipitation, large runoff, and sandy soils. The cropping system consists of annual crops such as potato. The characteristics of the field with the largest losses of TP is clay soils, which are susceptible to erosion processes. The cropping system consists of cereal crops. The largest transport of TP occurred under high flows during snow melting in the early spring.

Main title:Platsens betydelse för växtnäringsläckage från jordbruksmark i Sverige
Authors:Lundell, Frida
Supervisor:Norberg, Lisbet
Examiner:Aronsson, Helena
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2023:09
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NM029 Soil, Water and Environment - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:kväve- och fosforutlakning, rumslig variation, långtidsövervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19328
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 08:07
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics