Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Klara and Jakobsson, Julia, 2023. Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner : en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I det här arbetet granskas kommunala grönplaner med fokus på ekosystemtjänster. Syftet med arbetet är att undersöka hur tre olika kommuner i Sverige vill arbeta med ekosystemtjänster utifrån respektive kommuns grönplan. En dokumentanalys utfördes, där de valda kommunernas grönplaner, Eskilstuna kommuns grönplan, Västerås kommuns grönstrukturplan och Örebro kommuns grönstrategi granskades med hjälp av en ekosystemtjänsttabell. Ekosystemtjänsttabellen innehåller 22 olika ekosystemtjänster och beskrivningar framtagna av C/O City, Boverket och Naturvårdsverket. Ekosystemtjänsterna som nämns i grönplanerna kategoriserades som kulturella, stödjande, reglerande eller försörjande ekosystemtjänster. Resultatet visar att kulturella ekosystemtjänster nämns mest frekvent i de tre grönplanerna medan försörjande ekosystemtjänster berörs minst. Eskilstuna kommun och Västerås kommun nämner stödjande ekosystemtjänster näst mest medan Örebro kommun nämner reglerande ekosystemtjänster näst mest. Det kan konstateras att grönplaners innehåll och struktur kan skilja sig åt även om de har liknande mål och syfte. Utformning och användning av kommunala grönplaner är ett område som har stor utvecklingspotential.

,

In this study, municipal green structure plans are examined with a focus on ecosystem services. The purpose of this study is to explore how three different municipalities in Sweden want to work with ecosystem services based on each municipality's green structure plan. A document analysis was conducted, where the selected municipalities’ green structure plans, Eskilstuna municipality’s green structure plan, Västerås municipality’s green structure plan and Örebro municipality’s green structure plan were examined using a table of ecosystem services. The table of ecosystem services contains 22 different ecosystem services and descriptions developed by C/O City, The Swedish National Board Of Housing, Building And Planning and The Swedish Environmental Protection Agency. The ecosystem services mentioned in the green structure plans were categorised as cultural, supporting, regulating or provisioning ecosystem services. The result shows that cultural ecosystem services are mentioned most frequently in the three green structure plans, while provisioning ecosystem services are mentioned the least. Eskilstuna municipality and Västerås municipality mention supporting ecosystem services second most, while Örebro municipality mentions regulating ecosystem services second most. It can be stated that the content and structure of green structure plans can differ even if they have similar goals and purposes. The design and use of municipal green structure plans is an area that has great potential for development.

Main title:Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner
Subtitle:en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro
Authors:Eklund, Klara and Jakobsson, Julia
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekosystemtjänster, grön infrastruktur, grönplan, grönstrategi, grönstrukturplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2023 11:20
Metadata Last Modified:11 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page